Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Cannabissmugglare slipper fängelse efter överklagande


NARKOTIKASMUGGLING Den vid gärningstillfället, 18-årige Hassan Warsame från Göteborg skulle på ett Öresundståg från Danmark till Sverige i väskan ha haft knappt 153 gram cannabis som inte anmälts till tullbehandling, och åtalades för narkotikasmuggling.

Hassan Warsame förnekade gärningen, och hävdade att narkotikan inte var hans och att han inte visste vad det var när han lade ned den i väskan. Tingsrätten konstaterade bland annat att Hassan Warsame lagt ned narkotikan i sin väska samt att hans fingeravtryck återfunnits på påsen med narkotikan.

Vidare anförde domstolen att då man kunde se narkotikan genom påsen samt då Hassan Warsame sagt att han känt en särskild lukt från den måste han ha förstått att det handlat om narkotika, och åtalet var styrkt.

Gällande påföljden anförde tingsrätten att straffvärdet för en vuxen låg på fängelse i fyra månader och för 18-åringen på två månaders fängelse, vilket påföljden bestämdes till.

Domen överklagades till hovrätten, som gör samma bedömning som underinstansen i skuldfrågan. Gällande påföljden anför hovrätten att straffvärdet för en vuxen ligger på två månaders fängelse och att det med beaktande av Hassan Warsames ålder uppgår till en månads fängelse. Efter en samlad bedömning bestäms påföljden till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst.

Ur domen:
Hassan Warsame: Vi hade studiedag i skolan och hade vunnit lite pengar. Jag åkte med tre kamrater till Köpenhamn eftersom vi inte hade något att göra. Jag säger inte vilka kamraterna var. I Köpenhamn gick vi runt ett par timmar. Jag såg ingen köpa narkotika. Mina tre kamrater åkte hem med tåget. Jag missade emellertid tåget på grund av en komplicerad händelse som jag inte vill berätta om. Jag tog ensam ett senare tåg hem. Den ryggsäck jag hade med mig var min vanliga skolväska. I den hade jag en svart och en silvrig påse och ett kvitto från Åhléns. Den narkotika som fanns i en påse i väskan var emellertid inte min. När jag lade paketet i ryggsäcken visste jag inte vad det var. Det var dock något som luktade illa och som jag rörde vid. Jag säger inte anledningen till att jag tog det från Danmark. Det är en väldigt komplicerad historia som jag inte kan berätta.

Kriminalvården, Frivården Göteborg, har i yttrande till hovrätten anfört, bl.a. följande.

Det har inte framkommit något under utredningstiden som tyder på att Hassan Warsame umgås i kriminella miljöer eller att han har kriminella värderingar eller attityder. Hassan Warsame har heller ingen missbruksproblematik eller någon annan problematik som föranleder ett övervakningsbehov. Det brott Hassan Warsame är misstänkt för begicks i november 2010. Han har inte återfallit i brott efter denna händelse och återfallsrisken förefaller vara låg. Hassan Warsame har bedömts lämplig för samhällstjänst och han har samtyckt härtill. Frivården bedömer att det inte föreligger ett övervakningsbehov och föreslår att Hassan Warsame döms till villkorlig dom med samhällstjänst.

Hovrätten för västra Sverige dömer:

 • Hassan Hussein Warsame 1992-10-02 Ödmansgatan 25 i Göteborg till villkorlig dom med samhällstjänst 50 timmar för narkotikasmuggling.
 • Mål nr B 2149-12

Hassan Warsame har den 12 juni 2009 dömts för misshandel till ungdomstjänst 25 timmar. Han har inte kommit på kallelser till frivården.

 • naviclima

  Svensk lag är till för vissa men om du heter Svensson då är du körd!

  • bildocktor

   som svensk är dett kört.dett daltas för mycke med dagens invandrare .dett skall vara tvärt om.strängare straff för nyblivna svenskar/invandrare=UTT

 • tokeskil

  Dessa 50 timmar torde vara de enda timmar han kommer att jobba före pension.

 • biran

  Släng ut missfostret.

 • kokoo

  Han är bara ett litet barn enl.våra myndigheter. Han har fått lite danskt godis som han skulle bjuda sina kompisar på. Hassan kommer enl.Alliansen att bli en bra berikare för Svenska folket.  Tack och var nöjd Svenska skattebetalare att vi får hit den sorten av importfolk. han kommer att fixa våra pensioner i framtiden

 • kripokommissar

  Och misshandelsdom innan. Fin kille.

 • hans högbom

  jag undrar när man slutade vara myndig dvs vuxen vid 18års ålder i sverige…

 • plotuj

  Tänk att allt är en ” komplicerad historia som jag inte vill berätta om” Man kan undra om det inte borde vara straffbart att ljuga så förbannat? Men det värsta är att domstolarna går på allting.

  • FranzJosefStrauss

   Borde vara straffbart att ljuga så korkat om inte annat.

 • Kajakpaddlare

  Hahaha. Jadu Hassan, det var mycket som var komplicerat och som du inte ville berätta om. 154g låter som absolut nedersta gränsen för medelgradens narkotikabrott och därför en väldigt korkad mängd. Lika korkad som Hassans ‘redogörese’. Dommen var annars OK. Den lilla mängden ska inte ge fängelse. Absolut inte om man inte sedan tidigare är straffad (var han visserligen). Samhällstjänst är bästa påföljd för båda parter förutsatt att den sköts. 

  Att han inte kommer på kallelser till frivården kommer tillslut få nämnden att riva upp avtalet och en ny rättegång med fängelse som påföljd hålls.