Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Och Nobels fredspris går i år till – EU


EU:S FREDSPRIS OCH REAKTIONER  Enorm förvåning. Så reagerade den svenska politiskt korrekt EU-svammel-kommissionären Cecilia Malmström (FP) på beskedet att unionen får Nobels fredspris 2012. Vi på redaktionen kan bara instämma i ”Enorm förvåning”.

”Det är ironiskt att norrmännen påminner oss om hur värdefullt samarbetet varit”, säger Malmström. Gustav Kasselstrand, SDU-ordförande, och Sven-Olof Sällström (SD), riksdagsledamot skriver idag på SvD Brännpunkt lite reaktioner på utdelningen av Nobels fredspris till EU. ”När vi trodde att botten var nådd genom Barack Obamas tilldelning av fredspriset 2009 överträffas vi återigen av Norska Nobelkommitténs totala brist på omdöme.”

Det EU vi har idag är en organisation som blivit allt mer totalitär, som successivt har tagit över allt mer av nationernas tidigare så långtgående självbestämmande, och vars president och utrikesminister aldrig blivit tillsatta i ett demokratiskt val. I svallvågorna av finanskrisen ser vi hur Europas befolkning går på knäna för att finansiera det ena efter det andra räddningspaketet till krisande banker.

I södra delarna av unionen råder social oro och vrede, polis bekämpar demonstranter med tårgas, och trojkans stenhårda krav om nedskärningar och lönesänkningar skapar hopplöshet. I Italien styr en icke-folkvald teknokratregering under den förre EU-kommissionären Mario Monti som Bryssels knähundar. När italienarna kritiserade detta förfarande grymtade vår icke-folkvalde president Herman van Rompuy: ”Italien behöver reformer, inte allmänna val!”. 

Vanliga medborgare, som lovat bort hundratals och åter hundratals miljarder euro till europeiska stabilitetsmekanismen (ESM), har fått vänja sig vid att se bankernas vinster privatiseras medan förlusterna läggs på skattebetalarna. Krisen är inte längre bara ekonomisk, utan även politisk, social och demokratisk, och den spänner över hela Europeiska Unionen. Den politiska polariseringen har nått helt nya nivåer, framför allt i de länder där kommissionens intressen tillgodosetts allra starkast.

I det läget väljer integrationsministern och folkpartisten Erik Ullenhag att gå ut och kalla EU för ”världens största fredsprojekt”. EU bygger på en tanke att om man bara tar bort en stor del av friheten för suveräna, europeiska nationalstater kommer freden inte att kunna hotas. Det är en teori som får anses populär i liberala föreställningsvärldar, där nationers existens ses som icke-önskvärt.

EU:s politiska agenda bygger på en föreställning från första hälften av 1900-talet att starka stater per automatik hotar freden. Med detta har man sedan successivt roffat åt sig mer och mer makt från nationerna. Att några av Europas mest välmående och stabila stater, som Schweiz och Norge, klarat sig mycket väl utan EU tycks man inte ha reflekterat över.

Det är dock inte helt förvånande att Folkpartiet jublar över Norska Nobelpriskommitténs beslut, eftersom det väl är en av ytterst få gånger som deras älskade EU kunnat framstå i god dager under de senaste åren. EU:s track-record när det gäller att förhindra väpnade konflikter eller brott mot mänskligheten är katastrofalt – man har gång på gång visat sig vara en svag aktör på den internationella spelplanen. De anfallskrig som västeuropeiska stater varit inblandade i efter andra världskrigets slut har dessutom nästan uteslutande varit just EU-stater.

Om EU någonsin varit ett fredsprojekt kan det definitivt inte sägas vara det idag. Vi ser EU som ett hot mot sammanhållningen mellan nationerna, och på sikt mot freden i Europa. Det EU vi lever under idag har istället för gemenskap skapat europeisk desintegration, ett Europa där länder ser med allt större misstänksamhet mot varandra, där varje ”solidarisk” handling villkoras med långtgående krav på nationella uppoffringar.

Vi lever i en tid då en tidigare icke-existerande konflikt mellan Nord- och Sydeuropa har växt fram, i en union där det är svårt att hitta några vinnare utom storbanker och avdankade gammelpolitiker. ”Fredspriset” tilldelas nu en union där tidigare fiender, som senare blivit vänner, åter blivit ovänner. Den verkligheten förändras inte av att en norsk Nobelpriskommitté delar ut ett så kallat fredspris utan vare sig legitimitet eller seriositet.

Vi som höjde på ögonbrynen åt att Obama fick fredspriset 2009 kunde några år senare konstatera att Obama istället verkat i direkt motsatt riktning i sin politiska gärning. Nu när EU tilldelas priset har vi samma anledning till oro, eftersom ingenting pekar på att EU kommer att verka i harmonisk och demokratisk europeisk utveckling.

”Fredsprojektet” rullar nu fram i en snöbollseffekt vars framtida verkningar vi ännu inte känner till. Hur stor snöbollen är när den kraschar – och med vilken hastighet den gör det – återstår att se.”

GUSTAV KASSELSTRAND
SDU-ordförande

SVEN-OLOF SÄLLSTRÖM
riksdagsledamot

 

 

 

 

SvD

 • MakingBacon

  EU, urk!

 • Skattkistan

  Nästa fredsprismottagare: Profeten Mohammed! Nej det går ju inte, han dog ju för en himla massa år sedan, vem tar vi då??? Någon riktigt islamistisk person skall vi väl hitta.
  Nobels fredsprisdelegation.

  • MakingBacon

    Kan man ge det till EU som organisation, kan man väl ge det till fredens religion?

   • antikomunisten

    Javisst.Nasta ar. 

  • 585961

    Ja dom verkar ju ha tillräckligt dåligt omdöme för det

 • antidotes

  Kommentar överflödig – se videon så förstår ni. http://www.youtube.com/watch?v=nr7NvpFEbIU

 • antidotes

  EU – en del av OWG.

 • http://avpixlat.info/ Morningstar

  För övrigt anser jag att EU bör förstöras.

  • http://www.facebook.com/people/Bengt-Idestam/100000872502275 Bengt Idestam

   En travesti på Cato d.ä, som fler bör använda jämt och överallt.

 • bloodgrape

  Om man utvidgade EU’s fredsprojekt till att gälla alla världens länder, så skulle det inte bli några krig överhuvudtaget!!! eller hur Ullenhag???!!

 • antidotes

  Läste förresten att ”vägglimmaren”, som limmade fast sin lilla dotter i väggen, får sitta inne i 99 år. Dvs livstid! Alltid nåt att glädjas åt.

 • Nemasproblemas

  Någon som har info om var man kan kräva sin del av priset?
  Ser fram emot att få min lilla skärva.

 • Mariah_Magdalena

  Man saknar faktiskt ord för detta……den norska kommittén gör sej till åtlöje….år ut och år in….

 • http://www.facebook.com/people/Bengt-Idestam/100000872502275 Bengt Idestam

  Inte för att man blir förvånad. Norrmännen har sedan tidigare visa hur omdömeslöst dom hanterat priset. Kanske det är dax att ta hem priset och inkludera det i det övriga utbudet.
  Jag vet att Nobels testamente stipulerade Norge som prisland men det var i ljuset av att vara en del av unionen.  Det är 107 år sedan. Det är dax nu.

 • ledsenfarmor

  Detta beslut är så löjligt att jag inte ens orkar skratta. Helt omdömeslöst. Finns det ingen som är värdig priset. Låt då bli att dela ut det.

 • PolarenPer

  Det här kommer att spela EU-kritiker direkt i händerna. Kan det möjligen vara avsikten att landet som säger nej till EU bestämmer detta ”fredspris”, för att förlöjliga EU? Finns det någon utanför EU styrning som tycker det här priset är motiverat?

 • modernghost

  Jag älskar Nigel Farage. Här är hans tankar om det ovannämnda:

   http://www.youtube.com/watch?v=Z7PUtS2FCfM

 • 530729

  Mycket bra skrivet av Kasselstrand och Sällström!
  Sverige ut ur EU! Nu!
  Jörgen

 • 585961

  Ut ur EU direkt så v slipper de välbetalde  men värdelösa  töntarna i Bryssel  , Vad ser  Norge i EU egentligen dom ville ju inte ens vara med ???????????? men den gången visade de i alla fall omdöme

 • http://www.facebook.com/people/Bengt-Idestam/100000872502275 Bengt Idestam

  Rubbat. Och fler tycker det.

  http://www.youtube.com/watch?v=hfvK2wqaf7E&feature=player_embedded