Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Kommunledningskontoret i Laholm säger ja till att vräka till förmån för nyanlända


Gejbert Strömdahl – Gruppl. SD Laholm

SVERIGEDEMOKRATERNA LAHOLM  Motion, från Gejbert Strömdahl och Rikard Vesterlund, Sverigedemokraterna Laholm, om tryggat boende i det kommunala bostadsbeståndet.

Ärendet: ”I en motion till kommunfullmäktige yrkar Gejbert Strömdahl och Rikard Vesterlund (SD) att fullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att fatta beslut om att inga boende i det kommunala bostadsbeståndet ska avhysas för att ge plats för flyktingar och ensamkommande barn. I motionen anförs som bakgrund att det i några kommuner har in träffat att hyresgäster i det kommunala bostadsbeståndet blivit vräkta för att ge plats åt flyktingbarn.”

Fullmäktige har den 28 augusti 2012, § 133, remitterat motionen till kommunstyrelsen för yttrande senast vid fullmäktiges sammanträde i februari 2013. Ärendets beredning Kommunledningskontoret utgår från att motionen har väckts med anledning av att kommunen träffat överenskommelse med Migrationsverket om att kommunen fr.o.m. den 1 oktober 2012 ska anordna boende med åtta platser för ensamkommande barn (asylsökande och barn med uppehållstillstånd utan legal vårdnadshavare i Sverige).

Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 28 augusti 2012, § 127, har godkänt inköp av en fastighet med bl.a. en bostadsbyggnad som avses användas för anordnande av boende för ensamkommande barn enligt överenskommelsen med Migrationsverket. Det konstateras vidare att byggnaderna på den aktuella fastigheten inte är uthyrda. Någon uppsägning av hyresavtal till följd av köpet kommer därför inte att aktualiseras. Det ingår inte heller i kommunens eller dess bostadsaktiebolags planering att ta i anspråk redan uthyrda bostäder på det sätt som beskrivs i motionen.

Kommunledningskontoret hänvisar i detta sammanhang till hyreslagens regler om uppsägning av hyresavtal för bostadslägenheter och bostadshyresgästers besittningsskydd. Med hänvisning till det anförda finns det enligt kommunledningskontorets mening ingen grund för att kommunen ska fatta ett sådant beslut som föreslås i motionen. Beslutsunderlag Motion den 4 juli 2012. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 september 2012.Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Detta man hänvisar till hindrade då inte att man vräkte folk i Grums. Kommunledningskontoret i Laholm ser därmed inget fel i att man i framtiden skall ha denna möjlighet att vräka hyresgäster från sina hem för att ge plats för nyanlända samt ensamkommande. Man har från kommunledningskontoret gjort valet att lyfta fram sitt argument till avslag på helt felaktig grund. Motionen klargör att den grundar sig på händelserna som skett i Grums och Essljunga, och inget annat..”

SD Laholm

 • http://www.facebook.com/gejbert Gejbert Strömdahl

  Kommunledningskontoret konstaterar att fullmäktige den 28 augusti 2012, § 127, har godkänt inköp av en fastighet med bl.a. en bostadsbyggnad som avses användas för anordnande av boende för ensamkommande barn enligt överenskommelsen med Migrationsverket. Det konstateras vidare att byggnaderna på den aktuella fastigheten inte är uthyrda. Någon uppsägning av hyresavtal till följd av köpet kommer därför inte att aktualiseras. Det ingår inte heller i kommunens eller dess bostadsaktiebolags planering att ta i anspråk redan uthyrda bostäder på det sätt som beskrivs i motionen.

  Problemet är att motionen lämnades in före det att något beslut hade tagits i kommunstyrelse och fullmäktige gällande köp av den fastighet man benämner.. Så hur man kan sammankoppla något som jag själv inte kände till när motionen skrevs är mycket imponerande

  • http://swedenconfidential.info/ Kapten_Krok

   Ja, motionen lämnades ju in 1,5 månad innan fastighetsköpet togs upp i KS.

   • http://www.facebook.com/gejbert Gejbert Strömdahl

    och lite mer än 2 veckor innan fastigheten kom ut på marknaden för försäljning

    • http://swedenconfidential.info/ Kapten_Krok

     Du borde knäcka extra som en ny Saida ;)

 • http://josefboberg.wordpress.com/ Josef Boberg

  Som boende i Laholms kommun sedan 1975 – så känner jag mig ej särskilt stolt.

  Men vaddå… – misstag kan ju rättas till – som jag ser det.

  • Rosenrod

   Du är fortfarande naiv……

   Gör  oss alla en tjänst och -

   -Vakna!!!!

   • http://josefboberg.wordpress.com/ Josef Boberg

     Bra tips !

 • antidotes

  NU JÄVLAR HAR LAHOLMs KOMMUN SKITIT I DET BLÅ SKÅPET – FÖR SISTA GÅNGEN!!!

 • 585961

  Nu har dom ingenstans att stoppa missfostren dom släppt in , vilka djävla politiker

 • http://www.facebook.com/people/Maria-Lindstrom/630692648 Maria Lindström

  Så i princip så alla som hyr lägenheter sitter nu på pottkanten för att deras kommuner kan få för sig att vräka folk för att inhysa importerad ”arbetskraft”??  Så länge jag betalar min hyra och min el i god ordning så lär de inte förflytta mig utan ett par stekpanne-bonks på hövvet!!

 • Pingback: Migrationsverket i allvarlig kris – kommer för många asylsökande « Sweden Confidential