Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Två araber med 122 målsägare dömda för grovt bedrägeri


INVANDRADE ENTREPRENÖRER  Åtalen mot Hadi Al Mandlawy och Mouhamed Diedhiou bygger i huvudsak på att de gemensamt och i samförstånd med andra personer, så kallade målvakter, begått ett stort antal fall av grova bedrägerier till ett sammanlagt värde på över sex miljoner kronor i sex olika bolag mot drygt 100 olika målsäganden.

De åtta dagarna i rätten kostade skattebetalarna 1,4 miljoner i advokatkostnader. En tredje man, Piotr Wisniewski på Ikaros-listan, är också inblandad men inte hörd. Han är häktad i sin utevaro och efterlyst. Ett namn som klingar ganska zigenskt. Härvan har bestått i att araberna ihop med zigenaren köpt upp små billiga företag, kontant dessutom, som inte gav någon vinst. Direkt när generalfullmakten tecknats har de beställt varor som de aldrig betalade.

Dessa varor har de i stället avyttrat svart till andra företag. Närmare hur varorna har avyttrats och till vem, vet tingsrätten inte något närmare om med undantag för två fall av försäljning av pellets. Genom förhören med säljarna av företagen framgår att Hadi Al Mendlawy och Piotr Wisniewski varit med i samtliga fall då bolag inköpts, men inte i något fall har de själva personligen angetts som köpare eller registerats som bolagets styrelse.

Bolagen de köpte hette: Livs på Uppfarten AB, Profilpoolen i Örebro AB, Tempo i Bromma/Industrilivs Minigross i Storstockholm AB, Enreco AB i Kungälv, Tumba bilvård och Din Målare i Uppsala AB. Alla bolag köptes kontant för mellan 5 000 – 40 000 kronor. De aktuella bolagen, med undantag för Livs på Uppfarten, är idag ännu ”vid liv”. Alla 122 målsägare kan ses sist i artikeln.

I flera av bolagen har andra styrelseledamöter, än de som sattes in i samband med att Hadi Al Mendlawy och Piotr medverkade till att bolagen inköptes, registrerats. I flera av dessa bolag återkommer namnen Wehner och Galin. Det är uppenbart att flera av bolagen, efter det att ”verksamheten” upphört, har skickats över på så kallade ”målvakter”.

Verksamheten i samtliga bolag har pågått under mycket begränsad tid. I bolagen synes verksamheten ha påbörjats nästan omedelbart efter det att bolaget fått tillgång till lagren och generalfullmakten tecknats, för att sedan upphöra inom loppet av mindre än två månader. Hundratals svenska affärsmän har blivit blåsta av dessa storbedragare som har fått komma till Sverige, levt på bidrag, och fått uppehållstillstånd. Detta är tacken.

Hadi Al Mendlawy förekommer under ett stort antal avsnitt i belastningsregistret men inget i belastningsregistret ska enligt tingsrätten påverka bedömningen av påföljden i detta mål. Den arbetslösa Mouhamed Diedhiou förekommer även han i belastningsregistret men inte heller i hans fall påverkar detta bedömningen i påföljdsfrågan.

Hadi Al Mendlawy har kallat sig olika namn av och till, bland annat Sam Nori vid flera olika tillfällen, något han uppgett att det är hans ”businessnamn”. Al Mendlawy har förnekat att han skulle ha använt något ytterligare namn och han har förklarat att uppgiften från säljarna av Livs på Uppfarten om att han kallade sig ”Martin” beror på ett misstag. Misstaget har haft sitt ursprung i att han talat om ”sin fru” på arabiska, vilket skulle heta ”marti”. Vilka härliga lögnare de är dessa araber.

Al Mendlawy förnekar även att han kallat sig ”Mohamed” i samband med affären i Bromma, Tempo. Han påstår att de som uppfattat att han skulle kallat sig ”Mohamed” nog var av uppfattningen att alla med utländsk härkomst, främst personer från Irak, heter Mohamed. Även andra, till synes uppdiktade namn, har förekommit.

Araben Mouhamed Diedhiou har använts namnen ”Fredrik Smith” och ”Tommy Lind”, något han inte velat kännas vid i rätten.

Hadi Al Mendlawy drog valsen att han hade vunnit mycket pengar på kasino, därav anledningen att det varit insättningar på mycket stora summor till hans bankkonto av och till. Hadi Al Mendlawy är svärfar till Mouhamed Diedhiou, och styvfar till Piotr Wisniewski, som inte är hörd. Han är häktad i sin utevaro och efterlyst på Ikaroslistan.

Åklagaren hade yrkat att hovrätten skulle skärpa fängelsestraffet för både Hadi Al Mendlawy och Mouhamed Diedhiou, men så blev det. Något utvisning kan det heller bli tal om då araberna är svenska medborgare. Dock är Piotr medborgare i Polen, om de nu får tag på den pöbeln.

Hovrätten fastställer den 4 oktober Solna tingsrätts dom:

 • Abdul Hadi Al Mendlawy, 510915-117*, Augustendalsvägen 30, Nacka Strand. Medborgare i Sverige. Tolkbehov på arabiska. För Grovt bedrägeri till fängelse fyra år.
 • Advokatkostnader: Tingsrätten: Peter Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 470 003 kr. Hovrätten: Peter Eklund tillerkänns ersättning av allmänna medel med 272 068 kr.
 • Mouhamed Diedhiou, 891031-681*, c/o Al Mendlawy Augustendalsvägen 30, Nacka Strand. Medborgare i Sverige. För Grovt bedrägeri till fängelse ett år och tre månader.
 • Advokatkostnader: Tingsrätten: Advokaten Nikita Lundin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 395 263 kr. Hovrätten: Nikita Lundin tillerkänns ersättning av allmänna medel med 58 143 kr
 • Mål nr B 2214-12
 • Piotr Wisniewski, 741027, Professorsgatan 5 H, lgh 1201, Malmö. Efterlyst på Ikaros-listan, och häktad i sin utevaro på sannolika skäl misstänkt för minst fem fall av systematiskt utförda grova bedrägerier till betydande värden.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Ingela Halvorsen och Kenneth Nordlander, referent, adjungerade ledamoten Micael Zingmark samt nämndemännen Anki Agneby och Raouf Ayoub. Enhälligt.

Hadi Al Mendlawy ska betala skadestånd till de målsägande som anges nedan:

1. Swedish Match AB, 66 139 kr
2. Konfecta Försäljnings AB 51 845 kr
3. Lantmännen Agroenergi AB, 8 483 kr
4. Be:son Gross AB, 55 351 kr
5. Ojega Mail Order AB 9 200 kr
6. Norins Ost AB 14 812 kr
7. SCA Bionorr AB, 14 677 kr
8. Martin Olsson Restauranghandel AB 26 609 kr
9. Gastronomileverantören AB, 29 850 kr
10. K & M Gross AB, 34 358 kr
11. Axfood Närlivs AB, 53 911 kr
12. Saba Frukt & Grönt AB, 188 236 kr
13. Axfood Snabbgross AB, 131 615 kr
14. Euro Poultry AB (tidigare Miron Foods AB), 12 100 kr
15. Kobia AB, 45 112kr
16. Staples Sweden AB, 14 062 kr
17. Promotion i Boo AB l 134 kr
18. Snacksbolaget AB, 208 080 kr
19. French Gourmet Support AB, 17 166 kr
20. Kopparbergs Bryggeri AB, 43 120 kr
21. Selecta AB, 204826kr
22. Axfood Närlivs AB, 46 390 kr
23. Berte Qvarn AB, 99 792 kr
24. Lantmännen Unibake Sweden AB, 191 461 kr
25. Macoteket AB, 7 671 kr
26. Umega Foods AB, 44 173 kr
27. Spendrups Bryggeriaktiebolag 147 758 kr
28. Krogab Sverige AB 31 936 kr
29. DMJ Sweden AB 23 750 kr
30. Wiges AB, 27 397 kr
31. Wahlborgs Marina AB, 30 656 kr
32. Textilgrossisten Stenungssund AB,14 796 kr
33. Procurator AB, 7 507 kr
34. Gunnar Dafgård AB, 243 448 kr
35. Skånska Byggvaror AB, 20 325 kr
36. AJ Produkter i Hyltebruk AB, 14 706 kr
37. Ojega Mail Order AB, 27 042 kr
38. Gourmet Food AB, 42 964 kr
39. Menigo AB, 149 713 kr
40. Arla Foods AB, 97 340 kr
41. Grönsaksgrossisten Johansson AB, 23 393 kr
42. Godbiten Konditori AB, 11 453 kr
43. Grossistcentralen i Stockholm AB (Privab), 62 079 kr
44. Prokurator AB, 14 660 kr
45. Multiflame AB, 39 360 kr
46. Erico AB, 20 238 kr
47. J.O Ohlsson Träindustri AB, 17 903 kr
48. Gunnar Dafgård AB, 77 660 kr
49. Froca AB 38 880 kr
50. Melkers Chark AB, 29 109 kr
51. Runelands Försäljnings AB, 37 081 kr
52. HKC Egenvård AB, 42 228 kr
53. Accon AB, 19 866 kr
54. Cykelgrossisten i Mönsterås KB, 16 621 kr
55. Staples Sweden AB, 4 118 kr
56. Ojega Mail Order AB, 8 268 kr
57. Granhage Invest AB, 37 620 kr
58. Nacka Köttprodukter AB, 41 609 kr
59. Kaka AB, 54 474 kr
60. SFfs Säljlager AB, 16 944 kr
61. Lindvalls kaffe AB, 41 792 kr
62. Gerdmans Inredningar AB, 21 937 kr
63. Werners Gourmetservice AB, 16 203 kr
64. Nära Mat i Konga AB, 13 373 kr
65. Solberga Konfektyrfabrik AB, 32 415 kr
66. Carlsberg Sverige AB, 139 132 kr
67. LH Group AB, 69 600 kr
68. Lactails i Sverige AB, 101 473 kr
69. Altistore AB, 37 494 kr
70. GB Grossisten/Varsegod i Jörlanda AB, 50 852 kr
71. Confina Konfektyr AB, 27 367 kr
72. Skånska Byggvaror AB, 13 190 kr
73. Staples Sweden AB, 498 kr
74. Dryckesgrossisten i Stockholm AB, 54 610 kr
75. AbenaAB, 111 157 kr
76. Ojega Mailorder AB, 7 669 kr
77. Staples Sweden AB, 14 022 kr
78. Kopparbergs Bryggeri AB, 240 284 kr
79. Svenska Cater AB, 10 523 kr
80. Kakelgallerian i Stockholm AB, 46 638 kr
81. Färgscalan AB, 43 197 kr
82. Svenska Lantägg AB, 40 750 kr
83. Grossistcentralen i Stockholm AB, 20 812 kr
84. Heat AB, 21 940 kr
85. Dustin AB, 49 423 kr
86. Kakeldax i Sverige AB, 27 617 kr
87. Johan Mårtensson, 12 000 kr
88. TexetAB, 66384kr
89. NetonnetAB, 27317kr
90. Svea Ekonomi AB, 11 035 kr
91.KetsonAB, 8 173kr
92. Skånska Byggvaror AB, 28 556 kr
93. Laxå Pellets AB, 14 665 kr
94. Macoteket AB, 27 990 kr
95. Aarhuskarlshamn Sweden AB, 68 409 kr
96. Swedish Match AB, 111 513 kr
97. Gorenje Skandinavien A/S, 102 319 kr
98. Molstabergs Säteri AB, 20 639 kr
99. GB-Grossisten i Sörmland AB, 24 341 kr
100. CowabAB,23819kr
101. AFSA Sweden AB, 15 762 kr
102. Euromaster AB, 43 476 kr
103. Kungsholmens Järn AB, 14 181 kr
104. Svea Ekonomi AB, 12 428 kr
105. Svea Ekonomi AB, 17 302 kr
106. Nima Maskinteknik AB, 9 275 kr
107. Vida Packaging AB, 43 325 kr
108. Grimsta Frukt & Grönt AB, 33 147 kr
109. AB Karl Hedins Bygghandel, 11 073 kr
110. CC Höganäs Byggkeramik AB, 8 256 kr
111. Gorenje Skandinavien A/S, 11 080 kr
112. City Galleria Butik & Installation AB, 34 792 kr
113. LT Emballage 27 338 kr
114. SwedolAB, 11 854kr
115. Ojega Mailorder AB, 8 784 kr
116. Aarhuskarlshamn Sweden AB, 113 932 kr
117. RenovaAB, 18388kr
118. MiscoAB, 18608kr
119. Även Sandby AB, 25 600 kr
120. Beijer Byggmaterial AB, 20 994 kr
121. Fredells Trävaru AB, 41 770 kr
122. Arla Foods AB, 207 887 kr

Mouhamed Diedhiou ska solidariskt med Al Mendlawy betala skadestånd till de målsägande som anges nedan:

57. Granhage Invest AB, 37 620 kr
58. Nacka Köttprodukter AB, 41 609 kr
59. Kaka AB, 54 474 kr
60. SFfs Säljlager AB, 16 944 kr
61. Lindvalls kaffe AB, 41 792 kr
62. Gerdmans Inredningar AB, 21 937 kr
63. Werners Gourmetservice AB, 16 203 kr
64. Nära Mat i Konga AB, 13 373 kr
65. Solberga Konfektyrfabrik AB, 32 415 kr
66. Carlsberg Sverige AB, 139 132 kr
67. LH Group AB, 69 600 kr
68. Lactails i Sverige AB, 101 473 kr
69. Altistore AB, 37 494 kr
70. GB Grossisten/Varsegod i Jörlanda AB, 50 852 kr
71. Confina Konfektyr AB, 27 367 kr
72. Skånska Byggvaror AB, 13 190 kr
73. Staples Sweden AB, 498 kr
74. Dryckesgrossisten i Stockholm AB, 54 610 kr
75. AbenaAB, 111 157 kr
76. Ojega Mailorder AB, 7 669 kr
122. Arla Foods AB, 207 887 kr

 

 • Saxtorparen

  Ni får se de positivt , omsättningen ökade i alla fall.
  Nya Moderater blåser gamla Moderater.

 • PKcensuren

  Skrämmande

  Det är vi som kommer tvingas betala med höjd pensionsålder. Såna här brott borde resultera i livstids utvisning.

 • svartamalin

  Här har vi en som är nämndeman, jävige Raouf Ayoub . Samhällskostnader, Advokatkostnader på miljonbelopp. Advokatsamfundets Anne Ramberg ta Du dig i brasan.

  • 585961

   Då är den djävla kossan tyst, demokratin har slutat finnas i detta fördömda land , hon har tappat all respekt och är lika korrupt som de kriminella ingen god advokatsed där inte fy f-n för svenskar som inte vet sitt eget bästa utan röstar in sån skit

 • http://www.facebook.com/ragnar.jellback Ragnar Jellback

  Åh,herre gud,vá mycke pengar advokater,domare och andra jurister kommer att kunna sno åt sig,så nog är det,indirekt,lönsamt för sverige ! (Beror väl på hur man räknar).?

  • 585961

    Lurat till sig så mycket pengar men skiter i att betala de korrupta advokaterna, fy fan vilket avskäde ut ur landet omedelbart  innan nån annan gör det

 • antikomunisten

  Nog ar entrepenorerna inovativa och foretagsamma,men det vore en fordel
  om dom kunde flytta veksamheten till Afganistan tex.dom behover ju bygga
  upp landet.

 • YOTHI_TARZAN

  Kanske   ägarna till dom svenska företagen som e lurade omprövar  vilket parti dom ska rösta på – lite dumt att rösta på moderaterna 2014

 • Oberst

  Get the hell out of my land!

 • tokeskil

  Gör man affärer med nån jävla zigenar -arabblandning får man skylla sig själv.

 • Pantertanten

  Annie Lööfs entreprenörer.

 • kokoo

  Naturligtvis kommer ingen utvisning att krävas. Perfekta innovatörer o berikare för Sverige.  Kan vi önska oss mer perfekta nya Svenskar ?

 • svartamalin

  Nu är en till av korrupte Anne Rambergs kompisar i polisstyrelsen,fall för utredning ang. jävförfarande i Sune Mangsmålet…Svenskt rättsväsende är genomkorrumperat!