Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Inga tydliga krav i avtalen med migrationsverket


ASYLINVASIONEN När migrationsverket tecknar avtal med privata fastighetsägare om tillfälliga asylboenden ställs inga tydliga krav på godkänt brandskydd, eller bygglov för den delen, innan lokalerna tas i bruk.

Anders Ekström är enhetschef på migrationsverket i Skövde. Han kommenterar situationen så här: – Detta har uppdagats för oss nu, och då har vi beslutat att så kan vi inte ha det. Därför kommer vi att flytta ut de boende i nästa vecka. Vart de sedans ska ta vägen kan jag inte svara på ännu, säger han.

Har ni inte ställt krav på godkänt brandskydd och bygglov innan de asylsökande placerades i fastigheten?

– Jag är ledsen, men jag kan inte svara på det, eller hur villkoren i avtalen ser ut. Det sköts centralt. Min uppgift är att se till hur verksamheten bedrivs när den är igång. Jag har själv varit där som lekman och sett att det har varit en hel del brister. En del har också åtgärdats. Men det blir en helt annan sak när man gör en kontroll från räddningstjänsten, säger Ekström.

Peter Eriksson på migrationsverkets lokalförsörjningsenhet i Norrköping blir förvånad över Bohusläningens uppgifter.

– Vi förutsätter att de leverantörer som vi tecknar avtal med har de tillstånd som behövs för verksamheten. Om det inte finns protokoll från räddningstjänsten så kräver vi att de ska kunna visa upp ett sådant innan avtalet träder i kraft.

Vid närmare granskning av avtalet med fastighetsägaren Jim Hoppe (företaget Sellpower) ställs inte något sådant krav.

Formuleringen lyder ”Uthyraren svarar för de åtgärder som brandmyndighet, byggnadsnämnd eller annan myndighet kan komma att kräva för lokalernas nyttjande.”

Detta skulle kunna tolkas som att sådana tillstånd kan ordnas i efterhand?

– Detta är en sak som man tycker att vi borde försäkra oss om på ett tydligare sätt. Det borde vi verkligen ha kollat upp ordentligt.

Är det inte så att ni har en så stor tillströmning av asylsökande att frågorna om fastighetens skick kommer i andra hand?

– Det stämmer att vi lever i en situation där vi inte har boende till alla som kommer. Inte desto mindre måste vi ha på fötterna när vi tecknar avtal.

Jim Hoppe försäkrar att bristerna ska åtgärda så fort som möjligt.

– Vi har haft påpekanden på andra ställen som jag också har köpt upp för asylboende. Sedan har jag lagt ned mycket pengar på att åtgärda de sakerna. Där har jag inte längre några anmärkningar. Nu är det Brastad som är kvar.

BL

 • NE_Mannen

  Jag tycker vi ska underkänna brandskyddet i alla fastigheter med invandrare. Det är ju automatiskt en sanitär olägenhet med kackerlackor från mena.

 • PKcensur

  På flashback diskuteras det man ska samla in pengar att köpa in en villa i Djursholm och trycka dit flyktingar

  • antikomunisten

   Ett verkligt bra forslag.Hoppas att det genomfors.

  • veryoldfool

    Strålande ide! Kan bidra tro?

  • tokeskil

   Nobelpriset nästa !

 • http://misslyckande.wordpress.com/ Misslyckande

  Tvinga kommuner flyktingar – Svensk bostadsbrist 2002-2012

  https://misslyckande.wordpress.com/2012/09/07/1390/

  Så här fördelar sig antalet påbörjade lägenheter under respektive mandatperiod.S-regeringen

  2003 26 100
  2004 31 000
  2005 36 600
  2006 41 500

  Alliansen
  2007 36 000
  2008 22 500
  2009 18 000
  2010 22 500 (Prognos)

  2000-2009: 260.000 asylärenden

  Under perioden 2000–2009 har Migrationsverket avgjort 261 997 asylärenden inklusive s.k. Dublinärenden.

  Svensk integration 1980-2020

  http://misslyckande.wordpress.com/2012/09/20/1445/

  2012: 20.000 bostäder byggs – 2012: 25.000 asylsökande augusti månad
  2011: 13.700 bostäder påbörjades – 2011: 30.000 sökte asyl
  2010: 25.000 bostäder påbörjades – 2010: 30.000 sökt asyl
  2009: 17.000 bostäder påbörjades – 2009: 24.000 sökte asyl
  2008: 22.000 bostäderp åbörjades – 2008: 24.000 sökte asyl
  2007: 28 179 bostäder påbörjades – 2007: 36.000 sökte asyl
  2006: 34.500 bostäder byggs– 2006: 30.000 väntas få uppehållstillstånd
  2005: 37.000 bostäder påbörjades – 2005: 18.000 sökte asyl
  2004: 27.300 bostäder påbörjades – 2004: 23.000 sökte asyl
  2003: 22.000 bostäder påbörjades – 2003: 31.000 sökte asyl
  2002: 20.000 bostäder påbörjades – 2002: 35.000 sökte asyl

  Gäsp….

 • nickenyfiken13

  I anbud som är ute nu står det:
  3.5. TillståndLeverantören ska ha tillstånd enligt Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. Kopia på tillståndet ska bifogas anbudet. För nystartad/ändrad verksamhet kan ansökan om tillstånd bifogas. Beviljat tillstånd är en förutsättning för tilldelning av kontrakt. För
  anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12.Leverantör som ej omfattas av Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse enligt 1 §3:e punkten kan lämna anbud under förutsättning av att Migrationsverkets krav påanläggningen enligt punkterna 4.1-4.18 nedan är uppfyllda. Campingplatsen ska innehaklassificering enligt svensk campingstandard. Klassificeringen ska bifogas anbudet4.2. Lagar, riktlinjer och mål m.m. som styr verksamheten
  Leverantören ska ha tillstånd enligt Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse. Kopia på tillståndet ska bifogas anbudet. För nystartad/ändrad verksamhet kan ansökan om tillstånd bifogas. Beviljat tillstånd är en förutsättning för tilldelning av kontrakt. För
  anbudsgivare som inlämnar ansökan om tillstånd vid anbudsgivningen ska det beviljade tillståndet inlämnas senast 2012-11-12.Leverantör som ej omfattas av Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse enligt 1 §3:e punkten kan lämna anbud under förutsättning av att Migrationsverkets krav påanläggningen enligt punkterna 4.1-4.18 nedan är uppfyllda. Campingplatsen ska innehaklassificering enligt svensk campingstandard. Klassificeringen ska bifogas anbudet4.2. Lagar, riktlinjer och mål m.m. som styr verksamheten
  tillståndet inlämnas senast 2012-11-12.Leverantör som ej omfattas av Lag (1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse enligt 1 §3:e punkten kan lämna anbud under förutsättning av att Migrationsverkets krav påanläggningen enligt punkterna 4.1-4.18 nedan är uppfyllda. Campingplatsen ska innehaklassificering enligt svensk campingstandard. Klassificeringen ska bifogas anbudet4.2. Lagar, riktlinjer och mål m.m. som styr verksamheten
  4.2. Lagar, riktlinjer och mål m.m. som styr verksamheten
  Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de
  viktigaste är:
  * Miljöbalken(1998:808)
  * Lag (1966:742) om tillstånd till hotell- och pensionatsrörelse
  * Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
  * Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2004:3)
  http://www.srv.se
  * Livsmedelslag (2006:804)
  * Arbetsmiljölagen
  Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd för att driva
  verksamheten.

 • nickenyfiken13

  Det blir ju bara skit när man kopierar text från en pdf. Men nåt kan ni kanske läsa ut av det.

 • PETER NYMAN

  Och vem skulle bry sig med om hela bunten brann inne det skulle kanske spara ett par kronor.Varför leder vi inte värdsligan i asylmottags bränning som med skol bränning