Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Irakier utövade åratal av våld mot sin familj – hovrätten sänkte straffet


VÅRA NYA ”SVENSKAR” Upprinnelsen till häktningen av Hawre Abdullah var att han och hans fru Wasan Jadari hittade ”olämpliga” bilder i dottern Daljas mobiltelefon, som genererade misshandel av barnet.

Hawre Abdullah har under många år misshandlat och hotat sin familj. En gång strypte han ena dottern. Hon låg i sängen och fick två händer om halsen och det kändes som om någonting skulle knäckas eller som om något fastnade i halsen, berättade dottern. Abdullah har under tiden mellan den 1 september 2011 och den 31 december 2011 vid upprepade tillfällen uppsåtligen utsatt sin dotter Lanja för brottsliga gärningar. Abdullah har även hotat hustrun Jidari genom att uttala att han ska döda deras gemensamma dotter Dalja Abdullah, samtidigt som han hållit en kniv.

Hawre Abdullah har gjort gällande att Wasan Jadari tillsammans med sina släktingar planerat att de gemensamt ska ljuga och beskylla honom för brott i syfte att Wasan Jadari ska kunna skilja sig, få ensam vårdnad och därigenom ekonomiska förmåner. Tingsrätten utdömde skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar. Som överklagades i vanlig ordning.

Genom tingsrättens dom är slutligt avgjort att Hawre Abdullah gjort sig skyldig till tre fall av misshandel, två fall av ringa misshandel, ett fall av olaga hot och ett fall av ofredande. Samtliga gärningar har riktats mot medlemmar i Hawre Abdullahs familj och har, med ett undantag, förövats i det gemensamma hemmet. Hovrätten gör ingen annan bedömning än tingsrätten såvitt avser brottslighetens samlade straffvärde.

Nämndemannen Björn Giilich är skiljaktig och anför följande. Med beaktande av brottlighetens art kan den av tingsrätten ådömda påföljden inte anses tillräckligt ingripande. Påföljden bör i stället bestämmas till ett fängelsestraff som, med beaktande av vad Hawre Abdullah undergått till följd av domen på skyddstillsyn, ska uppgå till fängelse i tre månader och 15 dagar. Överröstad i denna del är jag i övrigt ense med majoriteten.

Svea Hovrätt sänker Uppsala tingsrätts dom:

 • Hawre Abdullah, 671227-073*, Sandstensvägen 13/Ferlinsgatan 95, Uppsala. Medborgare i Irak. För misshandel, olaga hot och ofredande till skyddstillsyn med samhällstjänst 80 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse 5 månader ha dömts ut. Hovrätten ändrar tingsrättens dom endast på så sätt att hovrätten upphäver tingsrättens förordnande om samhällstjänst. Således återstår bara skyddstillsyn.
 • Mål nr B 12-12, B 2476-12 Domen kan läsas här.

 • j_london

  Kan man inte öppna upp ett av de djupaste gruvschakten i Kiruna, och reservera det exklusivt för ett enda ändamål:

  att helt enkelt bara sparka ner sådana där Abdullor levande i mörkret så vi slipper att se dom igen. Det finns alldeles för många muslimabdullor i dagens muslimträsk Sverige ovan jord.

  Ju närmare sådana goteska as som denne Abdullah befinner sig helvetet, deste mer hemmastadd måste han känna sig!

 • ankakalle

  Detta har jag tänkt länge på, och det finns många gruvschakt
  på närmare håll- Denna metod skulle helst användas också i de flesta
  andra fall för dömda berikare. Kriminaliteten skulle nästan upphöra
  om metoden tillämpades konsekvent och tänk vad billig fångvården
  skulle bli.

 • antikomunisten

  Att domare och aklagare star ut med att se sig sjalv i spegeln och att
  kunna titta andra manniskor iogonen utan att kanna skam for sitt yrke.

 • ledsen_farfar

  Om det här är något systematiskt över hela linjen, eller gäller det bara dommar mot den lägre stående medeltidsrasen kulturberikare från Mellanöstern och Afrika har man all anledning att vara oroad. Rättsväsendet befinner sig i fritt fall.

 • kokoo

  Som vanligt ingen utvisning.Alla invandrade idioter får stanna i Sverige.

 • tokeskil

  Det där med gruvhål ,tanken är genial men då far ju grundvattnet åt helvetet för all framtid.

 • indianen

  Forsätt att publicera namn på domare och nämndemän som dömer i underkant av de straffskalor som finns. Om de får någon hatpost är det bara bra.
  Lagar har vi, men de tillämpas ej!

 • http://www.swedenconfidential.info/ Jan Ove Allan Malmgren

  Den här j-veln skulle ha ett strykjärn i pannbenet. F-n vilka j-a kräk det finns. 

 • Simpson1

  Va fan dom vill ha Sharialagar ge dom det så kan dom få lite lemmar avhuggna.