Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

SD överklagar beslut om ökad invandring i Västervik


INVANDRINGSPOLITIK Hos Förvaltningsrätten i Linköping överklagar Sverigedemokraterna, SD, Västerviks kommunstyrelses beslut förra måndagen att ändra sin överenskommelse med staten om att ta emot 60 asylsökande, till 75 asylsökande.

- Kommunstyrelsens beslut strider enligt vår uppfattning mot 3:e kapitlet, 9 och 10 paragrafen, i kommunallagen. Där anges att beslut som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, vartill hör budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, inte får delegeras till nämnd, utan måste fattas av kommunfullmäktige, skriver SD:s Bo Karlsson i Västervik.

- I beslutsunderlaget återfinns ingen ekonomisk analys av vad ett utökande av avtalet skulle innebära, inte heller nämndes saken i den budget 2013 och ekonomisk planering 2014-2015 som antogs av fullmäktige den 25 juni i år.

Sverigedemokraterna i Västervik yrkar nu därför att Förvaltningsrätten upphäver beslutet samt att Förvaltningsrätten beslutar om inhibition till dess ärendet avgjorts. Man vill snarast ha en laglighetsprövning enligt kommunallagen.

- Kommunstyrelsen har med sitt beslut överskridit sin befogenhet, varför beslutet måste upphävas, säger Bo Karlsson.

Han anser att det här är ett solklart fall av avgöranden där det politiska momentet, allmänt sett, är dominerande.

- Beslut om att öka mottagningen av nyanlända här i Västervik är ett beslut med avgörande politiskt moment. Ärendet måste därför avgöras av kommunfullmäktige.

VT

 • svennejavisst

  Bra jobbat SD  även att det är som att slåss mot en väderkvarn.Tryckte på länken som ni lagt ut,gick att läsa men sen när jag gick in vanliga vägen till VT så hittar jag inte artikeln.De har lyckats dölja den rätt bra isf.
  http://www.vt.se/
  Hittar ni den ?

 • SM811

  SD 3:e största parti.
  United Minds/Aftonbladet: M 27,8; FP 5,8; C 3,3; KD 4,7; MP 8,6; S 33,1; V 6,9; SD 8,8
  http://www.unitedminds.se/sites/unitedminds.se/files/attachment/Aftonbladet_UnitedMinds_V%C3%A4ljarbarometer_Sept_120917_.pdf

 • Bolivera

  Tydligen haller nagonting pa att handa eftersom S.D.stiger i sadan takt
  och omfattning.Uppenbarligen vaknar allt flera upp fran sin coma,och det
  ar gladjande for nar det har kommit till en viss niva kommer det att rulla
  av egen kraft. 

 • RobertSt2

  SD stångar sin panna blodig mot den förda politiken. Bra så, men mycket mer uppmärksamhet än vad som står här på Sweden Confidential lär det inte bli. Tyvärr.

  • http://avpixlat.info/ Morningstar

   Nån ansåg att vad Svinfeldt håller på med är ren nollning. Om 32:an lyckas ösa in 300000 nya fräscha invällare mellan 2010-14 så har han i princip lyckats nolla SD. 

   • 585961

     Jan kan försöka men nu har många fler börjat vakna över vad svinfelten gör

 • PETER NYMAN

  Givetvis är det ett rent politiskt beslut,om det vore praktiskt samhälls ekonomiskt skulle man bli förvånad.Nej hit med mer analfabeter med låg IQ-nivå,Bostäder har vi i överflöd,sjukvårdens enorma övekapacitet måste ju tas tillvara.Även den överettablerade hög avlönade lärarkåren står med alla tomma klassrum och bara väntar,någon måste även fylla alla vakanta arbeten.HEJA SVERIGE

 • http://misslyckande.wordpress.com/ Misslyckande

  När jag söker bostadsbrist + västervik

  http://www.vt.se/sok/?querystring=bostadsbrist%20v%E4stervik

  När kommunen och migrationsverket kommer överens om ”avtal” Då tar man inte upp bostadsbristen för att?

  Så här gör jag nu över hela Sverige, glesbygd,kommun, län

  Hur många bostäder tror ni det byggs i västervik?

  • 585961

    Inga, dom ska väl ta bostäderna av svenskar och låta råttorna flytta in

   • http://misslyckande.wordpress.com/ Misslyckande

     Tog mig 10 min kartlägga västervik 2003-2012 tack vare sidan .)

 • svennejavisst

  Det byggs nog inte några större mängder..  när campingsäsongen nu är över så har det kommit flyktingar som ska bli cirka 280 st när alla har anlänt inom denna månad på campingen,VT nämnde detta i en artikel som togs bort 2 ggr pga reaktionerna i tidningen.Ingen urartad debatt bara fakta som de inte tålde att visa.Just nu är det ganska mörkt på gatorna i Västervik efter att tagit en shoppingtur till staden…och lika mörkt i tidningen som ingenting har hänt.har inga fördomar men vet sen tidigare att det uppstår problem.Har nog rätt den här gången med.

 • http://www.facebook.com/jeanette.muster Jeanette Muster

  Läs och tänk till hur det ser ut om 10 år…

  Moskeer växer upp som kulturimperialistiska svampar både här och där men det pågår ingen Islamisering.

  Svenska domstolar dömmer efter muslimskt familjerätt (sharia) vid
  skilsmässor mellan muslimska par . men det pågår ingen islamisering.

  Svt satsar på Halal TV, dock inte Hare Khrishna, Buddist eller mormon TV, men det pågår ingen Islamisering.

  Svenska läkare åläggs att utföra icke medicinskt motiverade kirurgiska
  avlägsnanden av fullt naturliga kroppsdelar, på individer utan egen
  talan, dvs stympa barn för att tillgodose föräldrarnas vidskepelse, men
  det pågår ingen Islamisering.

  Utrikesnyheter från muslimska länder betraktas som inrikesnyheter av största vikt och dominerar nyhetsflödena
  totalt. Kina…finns det? Men det pågår ingen Islamisering.

  En ny generation Islamister utbildas inom landets gränser på religiösa
  friskolor där barn lär sig nonsens i stället för att upptäcka världen
  som den verkligen är, men det pågår ingen islamisering.

  Medborgarna har belagt sig själva med munkavle av rädsla för
  oproportionerliga reaktioner från människor som inte gör så mycket annat
  än att fundera på hur kränkta de blir av allt och inget, men det pågår
  ingen islamisering.

  Media rapporterar en fullständigt oproblematiserad bild av muslimsk invanding, men det pågår ingen islamisering.

  Staten har inte full kontroll över landets territorium. Det finns
  enklaver där andra lagar gäller, där kvinnor inte kan gå på Kafe, gå
  klädda hur de vill eller ens vistas ute utan manligt bihang. Men det
  pågår ingen islamisering.

  Lärare orkar inte, vågar inte, stå
  emot missriktat ”föräldrainflytande” gällande vad barnen ska lära sig
  enligt skolplanen. Flickor får avstå från sexual undervisning, vi är
  inte en produkt av evolution utan härstammar från syskonparning i en
  trädgård med en talande orm, gymnasik boys only, men det pågår ingen
  islamisering.

  En muslimsk extremist sitter i försvarsutskottet, men det pågår ingen islamisering.

  Konstnärer tvingas leva under ständigt säpo skydd, för brottet att ha
  gjort en staty, eller en teckning, men det pågår ingen islamisering.

  En man spränger sig själv till döds mitt i stockholms julstök, och han
  gör det på grund av sin religiösa övertygelse, men det pågår ingen
  islamisering.

  Kommunala simhallar praktiserar könsapartheid i
  syfte att tillfredställa vissa gruppers sexualneuroser, men det pågår
  ingen islamisering.

  Sveriges statsminister beklagar
  publiceringen av några teckningar i en tidning i ett litet fritt
  demokratiskt broderland, däremot inte reaktionen på publiceringen, men
  det pågår ingen islamisering.

  Svenska köttdiskar fylls av kött
  från djur som avlivats genom att plågsamt och ångestfyllt få blöda
  ihjäl, i syfte att tillfredställa vissa människors vidskepelse angående
  framhallucinerade sk gudomliga slaktinstruktioner från nån arabisk
  grotta på 600 talet. Men det pågår ingen islamisering.

  Den
  politiskt korrekta nomenklauturen är just i färd med att gömma
  hedersmords problematiken genom att döpa om det till samlingsnamnet
  ”våld inom nära relationer”. Men det pågår ingen islamisering.

  En länspolismästare får den briljanta iden att döpa om en polisbil till
  det arabiska ordet för snut. Allt i syfte att ”bygga broar”. Men det
  pågår ingen islamisering.

  Sveriges första kvinnliga beslöjade
  polis antas till polishögskolan, dvs en polis som tror att det finns
  människor som rest till himlen och tillbaka på en häst med vingar. Men
  det pågår ingen islamisering.

  Svenska poliser erbjuds
  undervisning i arabiska, dock inte i finska, danska, polska,
  serbokroatiska, kinesiska eller hindi. Men det pågår ingen islamisering.

  Människor som motsäger sig detta tystas, hotas, ignoreras,
  stigmatiseras, blir av med sina anställningar och fackföreings
  medlemskap. Får hem och egendom vandaliserad, Blir påklistrade diverse
  epitet de inte valt för sig själva. Blir förlöjligade och bortraderade
  ur den offentliga debatten. Men det pågår ingen islamisering.

  Människor som vägrar ta i hand med personer av motsatt kön, tillerkänns
  skadestånd för kränkning då de inte får anställning av den de just
  vägrat ta i hand. men det pågår ingen islamisering.

  Vissa skolor utlovar lovdagar under ramadan, men det pågår ingen islamisering.

  Kraven har nu skärpts på skolmaten i vissa skolor. Från att ha ett
  alternativ till fläsk kött till att den ska vara tillagad enligt
  muslimska seder. Men det pågår ingen islamisering.

  Och nu!
  Sveriges finansminister kan tänka sig att vi ska vara med och betala för
  mer av det här..men glöm inte..DET PÅGÅR INGEN ISLAMISERING!!!