Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Företag dömt till särskild avgift enligt utlänningslagen


UTLÄNNINGSLAGEN 33-årige Diana Malki från Järfälla, såsom komplementär i Söderwurst KB, åtalades för brott mot utlänningslagen sedan hon under en dryg månad under hösten 2011 haft en utlänning, utan arbetstillstånd i sin tjänst.

Riat Hikmat Saeed hade endast haft ett arbetstillstånd med yrkesbegränsning, vilket innebar att han endast fick jobba som florist. Diana Malki uppgav att hon kontaktat Migrationsverket.

Tingsrätten uttalade att Diana Malki såsom arbetsgivare hade en skyldighet att kontrollera mannens arbetstillstånd. Den kontakt hon tagit med verket fritog henne inte från ansvar.

Tingsrätten dömde henne därför för brott mot utlänningslagen till 6 800 kronor i dagsböter. Diana Malki förpliktigades även att betala en särskild avgift till staten om 21 400 kronor.

Hovrätten konstaterar dock att om arbetsgivaren är en juridisk person ska den särskilda avgiften påföras denne i enlighet med förarbetena. Eftersom arbetsgivaren i det nu aktuella målet är ett bolag borde anspråket om den särskilda avgiften ha riktats mot bolaget. Hovrätten ogillar därav åklagarens yrkande om särskild avgift.

Företagaren är:

 • Diana Ragad Noel Malki 1979-04-27 Trumpetvägen 11 i Järfälla. Företaget är, Söderwurst KB Amorgränd 1 i Sollentuna.
 • Svea hovrätt Mål nr B 5515-12

 • http://www.aktualia.wordpress.com/julia-caesar Cavatus

  Fusket sprider sig som en löpeld bland detta klientel.

 • SM811

  Är det någon som blir förvånad att ett icke svenskt namn dyker upp?

 • MN10

  Kan det vara så känsligt för myndigheterna i detta papperslösa, ”öppna” Sverige om en eller annan blivande svensk saknar fullt arbetstillstånd. Domen kan näppeligen ha stöd i våra kära pk-politikers agenda. 

 • Theobservermum

  Varför anställa en florist på något korvbolag? Varför inte söka efter en kompetent korvmakare? Det är dags att bli tuffare, att de som söker sig hit på studentvisa och arbetstillstånd undersöks närmare. Annars riskerar vi att få lönedumpning. 

 • hageby

  Är väl nån släkting som vill stanna här, vad annars….

 • helkoll

  Åklagarens impotens kostade staten 21.400 kr. Till detta kommer utredningar, försvarsadvokat, målsägarbiträde, tolk och kostnaderna för rättegången…
  Sverige är befolkat av det sovande folket!