Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Amerikansk polisprovokation hindrar inte fällande dom


BARNPORR Efter att amerikansk polis gripit en man misstänkt för barnpornografibrott medgav mannen att polisen fick agera i hans namn på internet i avsikt att kontakta hans ”vänner”.

Amerikansk polis överlämnade ärendet till svenska myndigheter avseende en svensk e-postadress som använts för att skicka 1 000 barnpornografiska bilder till den gripne mannen. Detta ledde i sin tur till gripande och åtalande av 38-årige Rickard Norlander från Simrishamns kommun som stod bakom e-postadressen.

38-åringen invände bland annat att han velat få fram information om personer som laddar ned barnporr, för att kunna hjälpa polisen. Han erkände vidare innehavet av aktuella bilder och filmer, men menade dock att han endast spridit filerna vidare på grund av den enligt honom otillåtna provokationen från den amerikanska polisens sida.

Tingsrätten tog dock fasta på mannens egna uppgifter att han i flera andra fall delat med sig av liknande filer och att ansåg bland annat mot denna bakgrund att provokationen inte kunde anses ha provocerat fram ett brott som mannen annars inte skulle ha begått. Det var därmed fråga om en tillåten provokation som inte kunde frita den tilltalade från ansvar i enlighet med Europadomstolens praxis.

Åtalet var därmed styrkt och tingsrätten fann att gärningarna skulle rubriceras som grova, då det handlat om spridning av en stor mängd bilder och filmer som i förekommande fall innefattat särskilt hänsynslös behandling av barnen i fråga.

Rickard Norlander dömdes därför för två fall av grovt barnpornografibrott . Domstolen beaktade dock såväl provokationen som det faktum att lång tid förflutit sedan gärningstillfällena i påföljdsvalet och mannen dömdes till sex månaders fängelse.

Hovrätten delar nu tingsrättens bedömning att någon brottsprovokation inte förekommit och framhåller, liksom tingsrätten tidigare, att Rickard Norlander även tidigare varit villig att sprida det barnpornografiska material han innehaft. Domstolen delar även underinstansens straffmätningsvärde och fastställer nu tingsrättens dom utan ändringar.

Hovrätten över Skåne och Blekinge dömer:

 • Rickard Nils-Erik Norlander 1974-02-03 Kyrkostigen 3 i Borrby i Simrishamns kommun till fängelse i 6 månader för grovt barnpornografibrott.
 • Mål nr B 1490-12

 • SM811

  Självklart skall alla medel vara tillåtna att ta fast dessa sjuka människor.
  Straffet skulle varit längre.

 • Tant_Stina

  Våld och övergrepp mot barn är fruktansvärda brott. Bra att Sweden Confidential gör oss uppmärksamma på Norlander. Synd bara att det inte finns ett foto på honom. 

 • PETER NYMAN

  Det var lika glädjande,som den döds skutne Gambianen

 • Sven Olsen – (argdansk)

  I sådana fall bör även svensk polis kunna begagna sig av liknande metoder. 

  Den helt otroligt korkade svenska lagstiftningen måste ju på någon tidpunkt justeras så den stämmer överens med den i andra länder gällande – och den olyckliga tendensen att envisas med ”bakgårds-lagstiftning” bör snarast stoppas.

 • Andersonszkan

  Bra dömt – nu får vi hoppas att man tar i med hårdhandskarna även med dom religiösa nyadliga pedofilerna som börjar överbefolka landet.

 • Mariah_Magdalena

  Sjuka äckel!

 • Oberst

  Skär av bollarna!