Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Ungdomspsyk i centrala Östersund nedläggningshotat


BESPARINGAR Landstinget vill spara pengar, därför ligger det nu på förslag att lägga ned ungdomspsykmottagningen och slussa patienter till andra avdelningar. Men det är ett förslag som redan har fått skarp kritik.

Här i centrala Östersund, i egna lokaler, ligger idag ungdomspsykmottagning som har runt 250 patienter i åldern 16-25 år. Nu hotas den av nedläggning och inom Brukarrådet som består av föräldrar och anhöriga är man oroliga idag.

- Den är viktig för ungdomar och deras hälsa. Den psykiska ohälsan bland unga ökar och därför gör det här förslaget mig orolig, säger Åsa Olsson på Brukarrådet.

Anledningen till förslaget att lägga ner mottagningen är landstinget dåliga ekonomi och flera besparingar måste göras. 4, 5 miljoner kronor tjänar man på att lägga ner den här avdelningen.

Landstingsstyrelsen ta ställning till förslaget i slutet av september och blir det en nedläggning kommer verksamheten av avvecklas inom cirka tre månader.

SVT

 • Andersonszkan

  Den psykiska ohälsan bland unga ökar i samma takt som vägglöss och kackerlackor – kan det vara det ökande resandet som är den gemensamma faktorn?

  • NE_Mannen

   I synnerhet den arten av kackerlackor som oftast går på bakbenen, de tar snart hand om alla skattepengar.

 • BirgittaSvenne

  Kan det bli mer självklart, att psykisk ohälsa ökar, när landet importerar problem ”en masse”. Det finns inga jobb kommer inte att bli några jobb, det hela är en teater för att föda etablissemanget och föda deras bankkonton och vad de tror sin egen  förträfflighet. Ingen tänkande individ, tror på era uppdiktade historier.
  Vi har nu vid vår barm ett av er, kreérat gigantiskt problem . Nu ger jag i alla f*n i det hela, ni ska gå under FÖRST !

 • pica_pica

  Skrota landstingspolitikerna istället. Skicka samtidigt iväg landshövdingen Bohlin och t ex Anny Berglin som skriver och ber om att få hit ensamkommande och flyktingar. Vi har inga bostäder för studenterna ens trots bostadsgarantin. 

 • Oberst

  Det är klart att svensk välfärd och social trygghet måste nedmonteras i väntan på anstormningen av 27 000 somalier. Urk!

 • StefanTenn

  Hur många skatte-miljarder läggs inte på bidragsinvandringen?

  • Tigeraldrig

   http://www.forsakringskassan.se/myndigheter/nyanlanda_i_sverige/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItjAx8nZwMHQ0sgg0sDDwtPSxd3SyN3H3MzIEKIoEKDHAARwN8-gNcjaH68SggYH-4fhRYCT4X4HWDkSkBBUA3-Hnk56bqF-SGRhhkBqQDAAoVVyY!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2XzgyME1CQjFBMDhTMDgwSTlIOUVGOTJHUDEx/Här har du lite uppgifter om detta.

   Förmåner till nyanlända i Sverige

   Etableringsersättning

   Den som är nyanländ i Sverige kan få etableringsersättning. Man ansöker om etableringsersättning hos Arbetsförmedlingen som beslutar om etableringsersättningen och dess storlek. Försäkringskassan betalar ut etableringsersättningen när den nyanlände har en etableringsplan hos Arbetsförmedlingen.

   Den som har etableringsersättning kan också få etableringstillägg och bostadsersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar om och betalar ut dessa ersättningar.

   Etableringstillägg

   Den som har barn som bor hemma kan ha rätt till etableringstillägg.
   Hur mycket etableringstillägg som betalas ut beror på antalet barn och barnens ålder. Den sökande får 800 kr för varje barn som inte har fyllt 11 år och 1500 kronor för varje barn som har fyllt 11 år.

   Etableringstillägg kan utgå för maximalt tre barn. Om den sökande har fler än tre barn räknas de äldsta barnen och en familj kan få maximalt 4 500 kronor i etableringstillägg per månad.

   Om en sökande får underhållsstöd kan det innebära en minskning av etableringstillägget.

   Bostadsersättning

   Den som bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där kan få bostadsersättning. En egen bostad kan avse bostad som man äger eller innehar med bostads- eller hyresrätt.

   Man kan få bostadsersättning även om man bor i andra hand förutsatt att hyresavtalet är skriftligt och att hyresvärden, bostadsrättsföreningen eller hyresnämnden har godkänt uthyrningen. Om man har en inneboende eller bor tillsammans med någon har man inte rätt till bostadsersättning.

   Bostadsersättning kan betalas ut för den bostadskostnad som överstiger 1 800 kronor per månad. Om man har en bostadskostnad som överstiger 5 700 kronor per månad har man inte rätt till ersättning för den överskjutande delen av kostnaden. Bostadsersättning kan maximalt uppgå till 3 900 kronor. Man ansöker om bostadsersättning på blanketten FK 6703 Ansökan om bostadsersättning.

   Utbetalning

   Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning, etableringstillägg och bostadsersättning en gång i månaden. Pengarna kommer i efterskott.

   • Tigeraldrig

    Lägg till alla som har dubbla identiteter och dubbla medborgarskap. Bidrag från Migrationsverk, Socialbidrag, CSN-bidrag, Försäkringskassan, etc.etc.

    http://www.swedenconfidential.info/2012/09/10/somalier-med-tva-olika-personnummer-smugglade-200-kilo-khat/#ixzz268Q9CVmq

 • http://www.facebook.com/bolivard.eriksson Bolivard Eriksson

  Grattis tack för rösterna SD

 • Tigeraldrig

  Forts:http://www.ljungby.se/Omsorg-o
  Invandrare och flyktingHär hittar du information som kan vara bra att känna till som invandrare eller flykting.TolkförmedlingSocialförvaltningen förmedlar yrkestolkar till landsting, statliga myndigheter, advokater med flera. För att vara säker på att få tolk, boka i så god tid som möjligt.FlyktingmottagningFlyktingar som kommer till Ljungby kommun genomgår ett introduktionsprogram som hålls samman i en individuell introduktionsplan.Kommunen åtar sig bland annat att ordna:boende, hemutrustningslån genom CSN,svenska för invandrare (SFI)/praktik,förskola/skola,att uppmärksamma återvandringsaspekter,kontakt med frivilligorganisationer och föreningar,kontakt med arbetsförmedling,försörjningsstöd (socialbidrag) ochintroduktionsersättning.Verksamheten är inriktad på att nyanlända flyktingar får en introduktion till det svenska samhället för att kunna bli delaktiga och självförsörjande. Särskild vikt läggs vid arbetsförberedande insatser och samhällsinformation.Vi ger information i flykting- och invandrarfrågor till bland annat skolor och företag.ÅtervandringDu kan vända dig till kontoret för frivillig återvandring (KFÅ) i frågor som gäller ditt hemland, till exempel frågor som rör:nya lagar och förordningar,vilken ekonomisk hjälp som ges,arbetsmöjligheter i hemlandet,återvandringsprojekt ochsituation i hemlandet.Besöksadress: Röda Korset, Bergagatan 19, Ljungby.Tel. 0372-885 43KvalitetsgarantiMålet är att Ljungby kommun ska garantera invånarna grundläggande trygghet. Servicenivån ska vara tydlig och därför har kvalitetsgarantier för individ- och familjeomsorgen tagits fram. Kvalitetsgaranti för individ- och familjeomsorgen (85 KB)I nedanstående uppföljning av kvalitetsgarantierna finns en sammanställning av skriftliga utvärderingar som lämnats in för avslutade ärenden under 2007. Uppföljning av kvalitetsgarantier (080219) (65 KB)

 • Tigeraldrig

  Ursäkta om jag spammar ner forumet.
  Allt är i upplysningssyfte.
  Detta är bara en bråkdel.
  Kan fortsätta med bidragsinformation.

 • Tigeraldrig

  En repris.

  http://www.familjeliv.se/Halsa_och_skonhet/Forum-4-121/m48586265-4.html

  Startbelopp Möbler1 person får 16,300:- + komplettering 7,800:- under 24 månader = 24,100:-2 person får18,900:- + komplettering 10,200:- under 24 månader = 29,100:-3 person får21,900:- + komplettering 12,500:- under 24 månader = 34,400:-4 person får 26,100:- + komplettering 14,800:- under 24 månader = 40,900:-5 person får28,400:- + komplettering17,000:- under 24 månader = 45,400:-6 person får 32,100:- + komplettering19,300:- under 24 månader = 51,400:-7 person får 36,700:- + komplettering 21,600:-under 24 månader = 58,300:-Barnbidrag1 barn 560:- = 560:-2 barn 1,120:- =1,120:-3 barn 1,680:- + flerbarnstillägg 280:- =1,960:-4 barn 2,240:- + flerbarnstillägg 1,344:- =3,584:-5 barn 2,800:- + flerbarnstillägg 2,688:- =5,488:-6 barn 3,350:- + flerbarnstillägg 3,350:- =6,934:-/månadUtöver socialbidrag får invandrare särskilt bidrag för:Glasögon Upptill 3,000:- för bågar + kostnad för glasen.Hushållsutrustning Upptill 2,970:- per personSpädbarnsutrustning Upptill 5,580:- per barnFri sjuk och tandvård samt fria mediciner.Gratis månadskort för kollektivtrafik.Lägenhetshyran betald.Gratis installation av telefon.Gratis möbler (se tabell).Räkningar för Tele, el, TV-licens, daghem, studiemedel m.m.betalas av socialförvaltningen.Ett Räkneexempel:En invandrarfamilj med 2 vuxna och 5 barn kan alltså erhålla:Möbelbidrag: 58,000:-Spädbarnsbidrag: 27,900:-Hushållsbidrag: 19,530:-Summa:105,730:-Barnbidraget med flerbarnstillägg blir per månad 5,488:-Socialbidraget för 2 vuxna och 5 barn blir per månad 11,781:-Summa bidrag per månad 17,206:- utöver ett startbidrag om 122,936:- vilket kan läggas ihop med gratis sjukvård och mediciner, gratis kollektivtrafik, betald bostadshyra, teleräkningar, TV-licens mm

  • boonkaan

   jag kan ju inte trycka på Gilla, när jag mår illa då jag läser detta. Jag vet ju att det är så här, men det är ändå obehaglig läsning. Jag undrar när all service for svenskar läggs ner då det inte finns pengar än annat till invandring och kringkostnader. Regeringen lovade ju forra veckan bidrag i stort sett livet ut for kommuner som inhyser dessa parasiter! Så någonstans måste ju skattepengarna ta slut for svenska folket och sedan avsättas till MENA folket, dom nya svenskarna. 

 • Tigeraldrig

  Vad beträffar CSN:s hemutrustningslån så orkar tydligen inte CSN hållas med detta längre.

  Ny huvudman för hemutrustningslån
  Inom ramen för den närmaste framtiden kommer huvudmannen för hemutrustningslånen troligen att ändras.
  Av nuvarande diskussioner att döma kommer ansvaret tilldelas antingen de sociala myndigheterna eller Migrationsverket.
  Detta med anledning av att CSN behöver koncentrera sina resurser på studiemedelsärenden.

 • boonkaan

  Och vart ska alla baaaarn åka när dom mår dåligt efter varje beslut om utvisning? 

 • http://www.facebook.com/people/David-Ström/100000686312882 David Ström

  Riktigt dålig politik. Deprimerade svenska ungdomar ska naturligtvis ha hjälp, även om det betyder att vi får kasta tillbaka några flyktingbarn till Malta eller Italien. Eller som en FB vän skrev.
  ”” Slå alltid på de psykiskt sjuka, det har sossarna gjort sen de grundade rasbiologiska institutet.”"