Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Peruan får uppehållstillstånd – skenäktenskap inte visat


MIGRATIONSDOM Migrationsverket nekade 60-årige Roberto Pezo boende i Bandhagen uppehållstillstånd med hänvisning till att han gift sig med sin nuvarande hustru, 40-årige Azucena Panduro, då deras barn önskade det samt för att makarna lämnat olika uppgifter om bland annat hur många, och vilka, personer som var med bröllopsfesten och hur ofta barnen har danslektioner.

Migrationsdomstolen konstaterar nu att det ostridigt föreligger ett civilrättsligt giltigt äktenskap mellan mannen och kvinnan, att de har tre barn födda 1995, 1997 respektive 2000 tillsammans, att de träffats historiskt i en inte obetydlig omfattning och att de har ett gemensamt språk.

Detta utesluter givetvis inte att äktenskapet, som ingicks år 2007, uteslutande ingicks i syfte att ge mannen rätt till uppehållstillstånd. Att barnens önskan haft stor inverkan på beslutet att gifta sig saknar dock nämnvärd betydelse för bedömningen om fråga är om skenäktenskap, konstaterar migrationsdomstolen.

Vad gäller de skiljaktiga svaren finner migrationsdomstolen att mannen lämnat inte orimliga förklaringar avseende vissa av dem, medan återstående uppgifter inte är av sådan art eller mängd att de bryter den starka presumtionen att makar ska beviljas uppehållstillstånd. Mannens överklagande bifalls därför och han beviljas permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Överklagandet i helhet:
Roberto Pezo Pezo yrkar att Migrationsverkets beslut ska upphävas samt att han ska beviljas fortsatt uppehålls- och arbetstillstånd. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande.

Han lever tillsammans med sin fru och sina tre barn här i Stockholm. De lever i en stressad situation och var vid besvarandet av frågorna rädda och nervösa. Hans hustru uppger att det hon sade vid den muntliga utredningen är korrekt förutom vad hon sade angående Carina som de bor hos. Hon förstår inte hur det blev så, men sanningen är att hon och Carina arbetade tillsammans från början när hon kom till Sverige. Sanningen är också att Carina är hans systerdotter.

Angående antalet släktingar på parets bröllopsfest har det kommit fram att det var precis så som båda makarna berättat, men vardera nära släkting hade även sina respektive familjer med sig. Därutöver deltog många som för svenskar absolut skulle räknas som släktingar, men som i deras ögon inte står dem så nära.

Det var ingen typisk svensk bröllopsfest med inbjudna gäster utan folk från hela kvarteret och även passerande droppade in och gladde sig, åt och drack. Hon är övertygad om att det var cirka femtio gäster och hon anser att han överdriver – han var känslomässig och hade druckit.

Beträffande familjens vardagliga rutiner så är förklaringen att hans hustru har tagit ensamt ansvar för allt vad gäller rutinerna för barnen alltsedan hon och barnen kom till Sverige. Angående barnens aktiviteter så stämmer det att samtliga tre barn dansar ”peruansk” dans. De gör det varje lördag, men vid lov så dansar de oftare. Läraren ändrar dock då och då och sms:ar dessa ändringar. Detta är en förklaring till skillnaden mellan föräldrarnas svar.

Kvällen före den muntliga utredningen satt samtliga familjemedlemmar vid matbordet tillsammans. Det stämmer att han var trött och hade slumrat till efter att ha suttit och studerat svenska vid datorn. Hon kom hem sent. Barnen kom hem ett efter ett och de samtliga satt en liten stund tillsammans.

Gällande resan till Migrationsverket dagen förmuntlig utredning så har hon förklarat denna korrekt. Hans svar syftade däremot endast på den sista biten, dvs. ”hur de kom fram”. Han besvarade frågan spontant utifrån hur han uppfattade den. Deras barn flyttade med sin mor till Sverige år 2005, men föräldrarna har återförenats och vill leva tillsammans – barnen är överlyckliga.

Barnen har sina egna respektive behov av sin fars närhet i Sverige. Hans son har problem som utreds och har extra behov av sin far. Oavsett om han har godkänt vad han sagt vid den muntliga utredningen kan han såhär i efterhand erkänna att han satt och försökte ”hänga med” i svenska språket och att missförstånd förmodligen kan ha uppstått.

Migrationsdomstolen i Stockholm ger:

 • Roberto Pezo Pezo 1952-04-22 Trollesundsvägen 48 i Bandhagen ett permanent uppehållstillstånd.

Frugan är:
Azucena Salas Panduro1972-01-22 Trollesundsvägen 48 i Bandhagen.

Mål nr UM 8547-11

Förutom Rådman Sari Halme har även nämndemännen Sheryl Zegal Marshal, Kristina Nordström, och Ann-Mari Pettersson Palvall deltagit i avgörandet. Föredragande har varit förvaltningsrättsnotarien Erik Wiger.

 • PETER NYMAN

  Och i Peru kan dom givetvis inte bo som en enda lycklig familj?Men kanske förjsörningen känns bättre för ett lyckligt familje liv?

  • Bolivera

   I Peru maste man ha en fast inkomst for att leva och darmed fa uppe-
   hallstillstand.I Sverige ar det en nackdel.Kom till socialbyron Sverige
   utan pass och andra nodvandigheter sa ar du valkommen att vara en
   nybyggare.Fragan ar vad dessa getvaktare kan tillfora Sverige.
   Svara pa detta ni forbannade politiker om ni kan.

 • Agera1

  Båda makarna/hela familjen inkl politiska domare borde utvisas…

 • Integrationelt

  Är det krig i Peru?

  Stefan Löfven upprepar ofta global ekonomi. Vad är det han lurar sina väljare på? Ekonomiska flyktingar då eller?

 • Integrationelt

  När muslimer skiljer sig enligt ”svensk lag” i Sverige. tror ni man kollar upp skenäktenskapet dvs fortfarande gift enligt muslimskt lag?

 • http://avpixlat.info/ Morningstar

  Så halva dumstolen bestod av nybyggare med andra ord. Ut med berikarna från viktiga samhälleliga poster!

 • ledsenfarmor

  Enbart misstanken om att allt inte står rätt till, borde räcka för avslag. Vad ”berikarna” har att göra som nämdemän eller domare begriper jag inte. De ska inte finnas där överhuvudtaget. Misstanken om JÄV, innfinner sig omedelbart. Då säger vän av ordning, men svenskar dömer svenskar, är det rätt. Ja. vi har samma bakgrund.