Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Flyktingbarn fick inte modersmålsundervisning


SKÄGGEBARN En god man för ett flyktingbarn i Strängnäs har anmält Paulinska skolan till Skolinspektionen för att pojken inte fått modersmålsundervisning.

Den gode mannen har varit i kontakt med skolan flera gånger och krävt att pojken ska få modersmålsundervisning, men dom ansvariga har dröjt med att svara på mejl och bollat den gode mannen vidare till andra personer inom kommunen. Pojken har blivit utan modersmålsundervisning under en hel termin och nu vill Skolinspektionen ha en förklaring från Paulinska skolan. SR

 • dupp

  I Sverige är modersmålet svenska.

 • farsartat

  Avskaffa eländet. Här i Sverige ska vi lära oss Svenska i första hand. Modersmål/hemspråk får de sköta i hemmet!

  • SM811

    Helt rätt. I Sverige pratar vi svenska. Skall de undervisas i sitt modersmål får de sköta det själva. Dessa j-a kravmaskiner som hela tiden skall hålla fast vid sitt. Lär er att vara som svenskar eller åk tillbaka. Ni kommer aldrig att bli accepterade om ni håller på på detta viset. Att det skall vara så svårt för dessa invandrare att förstå.

   • http://avpixlat.info/ Morningstar

    Dom förstår nog men syftet är ju att islamisera värdlandet.

 • Svensktolerans

  Detta är vad en ”god man” kan tjäna på ett ”barn”

  Schablonbelopp för hela perioden med god man för ensamkommande barn: 16.863kr på 122 dagar

  http://www.insyn.stockholm.se/ks/document/2012-02-22/Protokoll/22/22%20pm2012-31.pdf

  För det fall det ändå skulle beslutas om ett och samma
  schablonbelopp före och efter up-pehållstillstånd, måste denna för att
  motsvara de faktiska kostnaderna uppgå till 77 kr per dag enligt
  följande uträkning: 16 836 kr (122 dagar x 138 kr) + 39 520 kr (608
  dagar x 65 kr) = 56 356 kr. Detta belopp ska delas på 730 dagar, vilket
  gör en genomsnittlig kostnad per dag om 77 kr. I beloppet 77 kr ingår
  arvode, kostnadsersättning och sociala avgifter. Härut-över tillkommer
  ersättning för överförmyndarnämndens kostnader för administration,
  rekry-tering, utbildning och löpande myndighetsutövning, vilket
  motsvarar minst en handläggar-tjänst på heltid.

  Schablonersättningar ensamkommande 

  http://insyn.stockholm.se/soc/document/2012-01-31/Dagordning/6/6_.pdf

  För
  barn som togs emot i en kommun efter den 30 november 2010 ges en
  schablonersättning om 30 000 kr per barn för bl.a. god man och särskilda
  kostnader inom socialtjänsten. Ersättning kan också lämnas för
  försörjningsstöd till ensamkommande barn som fyllt 18 år men inte 21 år
  som går i gymnasieskola och som inte är föremål för annan vård.Samma
  ersättning enligt schablon föreslås för kostnader för god man och
  särskilt förordnad vårdnadshavare. Ersättning för andra faktiska
  kostnader slopas. Schablonen föreslås utgöra 50 kr per dygn.

 • Allanoskar

  Oj, då hur ska den lille flyktingen klara sig? Jag bävar för hans framtid…

 • Rolexus

  Theodore Roosevelt’s ideas on immigrants and being an AMERICAN in 1907.

  ”In the first place, we should insist that if the immigrant who comes here in good faith becomes an American and assimilates himself to us, he shall be treated on an exact equality with everyone else, for it is an outrage to discriminate against any such man because of creed, or birthplace, or origin. But this is predicated upon the person’s becoming in every facet an American, and nothing but an American…There can be no divided allegiance here. Any man who says he is an American, but something else also, isn’t an American at all. We have room for but one flag, the American flag… We have room for but one language here, and that is the English language… and we have room for but one sole loyalty and that is a loyalty to the American people.”

  Theodore Roosevelt 1907

  http://www.truthorfiction.com/rumors/r/roosevelt-immigration.htm

  • http://avpixlat.info/ Morningstar

   Finns en australiensisk premiärminister som uttalade nåt liknande för knappt 10 år sedan.

   • Rolexus

    Mycket förnuftigt i Australien ibland, men ibland helt vansinne… mycket vänster(-feministiskt) och influerat av Sverige faktiskt, redan på 90-talet såg jag när jag var där då.

    http://www.youtube.com/watch?v=Sv1CRLMTebo&feature=player_detailpage

 • StefanTenn

  Ett ensamkommande barn under 10 år med TUT kan man väl få modermålsundervisning?
  Är man över 10 år, innehar PUT eller svenskt medborgarskap, skall man aldrig någonsin få skattefinansierad modersmålsundervisning.

 • http://www.facebook.com/ragnar.jellback Ragnar Jellback

   Om avsikten är att stanna i landet, så är det väl kurser i svenska språket som gäller ! Sitt ”hemspråk” kan dom ju redan !

 • Nybrobo

  I Sverige pratar vi svenska och jag har aldrig förstått varför vi ska betala för att de ska lära sig sitt hemspråk de lär de ju sig det ändå hemma.
   På sonens skola har de 14 modersmåls lärare men inte råd att köpa nya tuschpennor till barnen. Vad ska prioriteras ?När jag gick i skolan fanns det inga modersmålslärare och de gick ju bra ändå förstår inte varför skolan har det som uppgift tycker nog att det i så fall skulle vara föräldrarna själva som skulle få fixa det efter skoltid.

 • http://avpixlat.info/ Morningstar

  Jag vill banne mig inte vara med och pröjsa deras förbannade spott och fräs-rotvälska! Det får dom själv bekosta.

 • PETER NYMAN

  Har dom fått fram var han kommer ifrån,nästa termin kanske han kräver ett annat modermål,eller han kanske ändrat sin ålder.Det blir mer och mer spännande 

 • 585961

  Hade han så urdumma föräldrar att dom inte ens kunde sitt eget språk, pensionärerna kräver också en massa saker som sänkt skatt ,högre pensioner  bättre mat  och frukt på äldreboenden mm mm vilket är viktigast  för landsförädarna i regeringen