Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

”Förstärkta rättigheter för misstänkta vid tolkning och översättning i brottmål”PRESSMEDDELANDE Utredningen om tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden har i dag överlämnat sitt betänkande Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden (SOU 2012:49) till Justitiedepartementet.

Utredningen föreslår åtgärder som kommer att förstärka misstänktas och tilltalades rätt till tolkning och översättning i straffrättsliga förfaranden hos polis, åklagare och allmän domstol. Rättigheterna ska gälla från delgivning av misstanke om brott och fram till dess att det straffrättsliga förfarandet är helt avslutat, exempelvis genom en dom i domstol. Förslagen har sin grund i ett EU-direktiv.

Utredningens förslag innebär bland annat följande:

 • Tvingande regler om rätt till tolk införs för misstänkta eller tilltalade som inte behärskar svenska eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter. Istället för att en tolk får förordnas kommer den föreslagna regeln innebära att en tolk ska förordnas i dessa fall.
 • Förstärkt rätt till skriftlig eller muntlig översättning av handlingar som är väsentliga för att den misstänkte eller tilltalade personen ska kunna försvara sig införs. Det kan till exempel vara fråga om översättning av åtal eller domar. Enligt nuvarande allmänna bestämmelser får översättning ske vid behov.
 • Kvalitetskraven för tolkning och översättning höjs. För tolkar föreslås att rättstolk eller annan auktoriserad tolk ska anlitas i första hand. Först om en sådan tolk inte finns att tillgå får annan lämplig person anlitas. Utredningen föreslår också att det införs regler om att en auktoriserad translator (översättare) ska anlitas i första hand.

Vid sidan av dessa åtgärder föreslår utredningen att det ska införas regler om tystnadsplikt och sekretess för oauktoriserade tolkar och översättare som anlitas av någon annan än en myndighet, exempelvis en försvarare. Den som döms för ett brott ska inte heller behöva betala tillbaka en försvarares utlägg för tolkning eller översättning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2013.

Kontakt:

Jeanette Mattsson
Biträdande pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 46 87
076-133 41 55
e-post till Jeanette Mattsson
 
Bertil Sundin
Särskild utredare
08-561 651 28
 
Klara Lidman Kittel
Utredningssekreterare
070-791 18 51
Regeringen

 • Nemasproblemas

  Vafalls?? Finns det kriminella som inte talar svenska?
  Det var det värsta!

 • http://www.facebook.com/people/Carl-Johan/641563881 Carl Johan

  Så det kostar ännu mer, vilken ”bra” ide! Räcker det inte med 2-3 miljoner per gärningsman och rättegång?

 • http://www.swedenconfidential.info/ Jan Ove Allan Malmgren

  Det här öppnar upp för invandrarna att först få förstärkt hjälp och sedan gå till DO därför att man känt sig utpekad som en mindre värd etnisk grupp.

 • nickenyfiken13

  Är det någon som vet hur det är utomlands? Får man gratis tolk eller måste man kosta på det själv?

  • friryttaren

   Ofta är det någon från svenska konsulatet som biträder som tolk.

 • friryttaren

  Det är en självklarhet att man måste förstå varför man åtalas. Men det är även
  många svenskar som skulle behöva få obegripliga åtal och domar förklarade.
  Se bara på Assange fallet där en trasig kondom eller påsättning utan skydd går till förundersökning. Kan mannen som ska bli pappa anmälla kvinnan som slarvat med pillren?

 • Bolivera

  Forstarkta rattigheter?Racker det inte med att det finns olika
  straffsatser for svenskar och nyadeln?Forr hette det fralse och
  ofralse och det avskaffades men nu ar det aterinfort igen i sin
  varsta form.