Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Sänkt straff för huvudmännen i kopplerihärva – tre miljoner i advokatkostnader


TUNGA ZIGENSKA ÅTERFALLSFÖRBRYTARE Lunds tingsrätt dömde först fängelse i två år för en ”svensk” och hans kompis från Kosovo som utnyttjade en 23-årig rumänsk kvinna och sålde henne som prostituerad. Ytterligare en statslös och en serb fick fyra års fängelse, något som hovrätten sedan sänkte.

Dessa fyra hade gjort sig skyldiga  till människohandel, och dömdes därefter. Deras två medhjälpare, ännu en statslös och den andre från Makedonien, som hjälpte de fyra huvudmännen att skaffa fram kunder och ordna med lägenheten i Tomelilla, dömdes till åtta respektive sex månaders fängelse, som hovrätten sedan sänkte. Fem män dömdes även för köp av sexuell tjänst – ingen av dessa fem har ett svenskt namn, däremot har de ett digert brotts-CV.

Den svenska medborgaren Fikri Hasani och Remzi Sahiti från Kosovo ska ha fått kontroll över kvinnan tre dagar efter att hon kom till Sverige i november 2009. Därefter höll de henne som prostituerad i en lägenhet i centrala Eslöv under 18 dagar innan hon såldes vidare till Tomelilla. Under denna tid ska männen ha kontrollerat kvinnan, som varit i beroendeställning till dem.

Hon hade inget pass, kunde inte språket och hade därmed mycket begränsade möjligheter att påverka sin situation, menar Lunds tingsrätt, och dömer även hallickarna att betala tillbaka 20 000 vardera som de tjänat på sexhandeln.

I Tomelilla tillbringade kvinnan närmare en månad. Där fanns det också en ännu mer cynisk och hänsynslös behandling än den hon upplevde i Eslöv. Därför döms dömdes den statslösa Sead Kocan och serben Bekim Hyseni till fyra års fängelse, något hovrätten sänkte till tre år vardera. Ett något märkligt och besynnerligt beslut. Men det är ju romernas kulturår 2012.

Åklagarna hade yrkat att hovrätten skärper fängelsestraffen för Fikri Hasani och Remzi Sahiti, vilket också skedde med ett halvår. Advokatkostnaderna för dessa kräk gick på knappt 2,2 miljoner kronor i tingsrätten, och ytterligare 750 000 i Hovrätten, totalt nästan tre miljoner kronor som stannar på staten. Inget yrkande på utvisning heller.

Hovrätten över Skåne och Bleking dömer:

 •  SEAD Kocan, 830717-041*, Fabriksgatan 10 A, Tomelilla. Medborgare i Upphört land. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten sänker fängelsestraffets längd från fyra år till tre år, för människohandel. Mikael Nilsson får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 127 093 kr.
 • Kocan förekommer under elva avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 4 april 2007 av Helsingborgs tingsrätt för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning, rattfylleri, narkotikabrott, ringa narkotikabrott och grovt vapenbrott till fängelse i ett år och sex månader. Brotten var begångna under 2005 och 2006. Han frigavs villkorligt den 27 november 2007 och prövotiden löpte ut den 27 november 2008. Därefter har han godkänt två fall av ordningsbot avseende hastighetsöverträdelser. I båda fallen bestämdes påföljden till penningböter.
 • BEKIM Hyseni, 821001-867*, c/o Sami Hyseni, Malmövägen 43, Tomelilla. Medborgare i Serbien. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten sänker fängelsestraffets längd från fyra år till tre år, för människohandel. Alf Lindskog får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 176 906 kr.
 • Hyseni förekommer tidigare under fem avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 29 januari 2001 av Lunds tingsrätt för rån, och grovt rån, brott begångna under 2000, till fängelse i tre år och sex månader. Han frigavs villkorligt den 2 maj 2003 och prövotiden löpte ut den 2 juli 2004.
 • Fikri Hasani, 830301-361*, Vallarevägen 17 A, Lgh 1002, Eslöv. Medborgare i Sverige. För människohandel, narkotikabrott, brott mot knivlagen. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten skärper fängelsestraffets längd från två år till 2,5 år. Hovrätten ändrade även från människohandel till grovt koppleri – men skärpte straffet ändå. Jonas Eilert får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 130 059 kr.
 • Hasani förekommer tidigare under 12 avsnitt i belastningsregistret. Den senaste domen som antecknats i registret meddelades den 13 juni 2007 av Lunds tingsrätt och avsåg misshandel vid tre tillfällen begångna under 2006, olaga hot begånget under 2006, övergrepp i rättssak begånget 2006 och ringa narkotikabrott begånget 2006. Påföljden bestämdes till fängelse i åtta månader. Han frigavs villkorligt den 14 juni 2008 och prövotiden löpte ut den 14 juni 2009. Därefter har Fikri Hasani godkänt ordningsbot i två fall avseende hastighetsöverträdelser och två strafförelägganden. Ett strafföreläggande, meddelat den 21 december 2010, avsåg rattfylleri och ringa narkotikabrott. Det andra avsåg ringa narkotikabrott och meddelades den 29 mars 2011.1 båda strafföreläggandena bestämdes påföljden till dagsböter.
 • REMZI Sahiti, 790821-1472, Västerlånggatan 43, Lgh 1003, Eslöv, medborgare i Kosovo. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bedömer gärningen som grovt koppleri i stället för människohandel, och skärper fängelsestraffets längd från två år till 2,5 år. Kjell Andersson får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 178 651 kr. Sahiti förekommer inte tidigare i belastningsregistret.
 • Ruzdi Jasari, 590406-439*, c/o Jasari Ramadan, Jägersrovägen 8 B, Lgh 1103, Malmö. Medborgare i Makedonien. För koppleri. Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten sänker fängelsestraffets längd från sex månader till tre månader. Marie-Louise Norking får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 40 279 kr.
 • Jasari förekommer tidigare under sju avsnitt i belasningsegistret. Han dömdes senast av Malmö tingsrätt för grovt narkotikabrott till fängelse i tre år. Det brottet ska enligt domen ha begåtts mellan den 7-9 augusti 2011. Jasari avtjänar nu ett längre fängelsestraff för grovt narkotikabrott.
 • Raif Pepeljak, 770704-771*, Adelgatan 5, Tomelilla. Medborgare i Upphört land. Hovrätten fastställer för koppleri till åtta månaders fängelse. Magnus Hermansson får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 111 063 kr.

För köp av sexuell tjänst dömdes:

 • NASER Ismael Albaowab, 790821-887*, Norrbäcksgatan 4, Malmö, Medborgare i Statslös, till tidigare utdömt fängelsestraff.
 • Albaowab förekommer under 18 avsnitt i belasningsregistret. Han dömdes senast den 9 februari 2012 för narkotikabrott, grovt vapenbrott och brott mot vapenlagen av Lunds tingsrätt till fängelse sex månader.
 • Agim Hyseni, 860824-413*, Simrisvägen 4 A, Simrishamn. Medborgare i Upphört land. Till villkorligt, men Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att hovrätten skärper påföljden till dagsböter från 50 á 50 till 80 á 50 kr. Stig-Arne Holmgren får för försvaret i hovrätten ersättning av allmänna medel med 10 480 kr.
 • Hyseni förekommer under nio avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes för stöld den 12 oktober 2010 av Ystads tingsrätt till villkorlig dom.
 • Nedzad Hidanovic, 810202-233*, Professorsgatan 2 B, Lgh 1504, Malmö, Medborgare i Bosnien och Hercegovina, till villkorligt och dagsböter 50 á 50.
 • Hidanovic förekommer tidigare under 29 avsnitt i belasningsregistret. Avsnitten avser huvudsakligen trafikförseelser.
 • Mersed Banovic, 710611-545*, Tanumsvägen 16, Grebbestad. Medborgare i Bosnien och Hercegovina till villkorligt och dagsböter 50 á 50.
 • Banovic förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 6 juli 2006 för misshandel, olaga hot, olovlig körning, grovt rattfylleri och överträdelse av besöksförbud till skyddstillsyn.
 • Haris Ascic, 820515-557*, Björkebogatan 6 F, Lgh 1202, Tomelilla. Medborgaskap ej uppgivet. Till villkorligt och dagsböter 80 á 50.
 • Ascic förekommer under tre avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes senast den 17 mars 2009 för grovt rattfylleri och obehörigt avvikande från olycksplats till fängelse en månad.
 • Mål nr B 137-10, B 1666-11 och B 2747-11  Domen kan läsas här. (10 mb)

 • kirre

  Mycket illa det här, när den tilltalade kommer från upphört land. Vart skall man skicka skiten, när inget land vill ta emot dom? Tidigare kunde Sverige och andra europeiska stater  dumpa skiten i Gahna, men det uppmärksammades av PK medier så där är det troligtvis stopp.

  • svennebanan1963

   Torde inte vara några som helst problem,om bara viljan fanns. En gummijolle och så släpp av dem på internationellt vatten. Det borde vara rätt så avskräckande också.

 • YOTHI_TARZAN

  Vi har i minst 50 år importerat avskum och psykopater och mördare från Balkan och vi skulle ha stoppat denna import för 40 år sedan.

 • Leikin

  Min fråga: Fick dessa hallickar även ett utvisningsbeslut, så att vi slipper dessa slavdrivare här i Sverige i framtiden?