Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Kriminell 21-åring döms till hela sex månaders fängelse för grovt vapenbrott


NO COMMENTS Det var en tidig morgon strax efter att nattklubben The Tivoli hade stängt den 20 juni, som polisen fick uppgifter om att någon hade visat upp en pistol på parkeringsplatsen på Hamntorget i centrala delarna av Helsingborg.

På platsen greps två unga män, en Robin och 21-årige Ali Jafer. I Ali Jafers ficka påträffades ammunition av kaliber 7,65. Samma sorts ammunition fanns i den skarpladdade pistol som låg i bakluckan i bilen männen satt i.

21-årige Ali Jafer som bor i Linköping och var på besök i Helsingborg medger att han hade ammunition på sig men säger att han ombads att ta hand om ett litet paket under kvällen, utan att veta vad det innehöll.

Pistolen hävdade han att han inte kände till. Att det fanns en bild i hans mobiltelefon där han poserar med en likadan pistol, gjorde inte hans sak starkare i rätten. Inte heller det faktum att han tidigare är dömd flera gånger för misshandel, rån och olaga hot.

Då det är klarlagt att Ali Jafer inte är främmade att hantera vapen, gör att tingsrätten anser att det är ställt utom rimligt tvivel att det är Ali Jafer som förvarade pistolen i bilen. Med beaktande av dessa omständigheter och med hänsyn till att Ali Jafer tidigare är dömd för våldsbrott, anser tingsrätten att det vid tillfället kunde befaras att pistolen skulle komma till brottslig användning. Gärningen ska därför bedömas som grovt vapenbrott.

Tilltalade Ali Jafer version i tingsrätten:
Han bor i Linköping, men var vid det aktuella tillfället på besök i Helsingborg. Under kväll umgicks han med Robin. Ali Jafer hade träffat Robin vid endast ett tillfälle tidigare. De var på nattklubb den aktuella kvällen och Ali Jafer blev berusad. Under kvällen träffade han en person som frågade om han kunde förvara ett foliepaket. Ali Jafer frågade inte vad paketet innehöll och han visste således inte att det innehöll ammunition.

På grund av berusningen har han inte klart för sig vem personen var som lämnade paketet till honom, men det måste ha varit någon som han känner eftersom han tog emot paketet. Överlämnandet skedde i anslutning till ingången till klubben och det fanns andra personer där. Vid stängningsdags blev Ali Jafer och Robin upphämtade av en person som Robin kände.

De körde en kortare sträcka varefter föraren stannade på en parkering försvann för att hämta något. Ali Jafer satt i passagerarsätet fram. När föraren lämnade bilen satte Robin sig i förarsätet. De talade med varandra i vanlig samtalston, men han minns inte om vad. Han uppmärksammade att det var poliser utanför. Han såg en civil bil och civilklädda poliser.

Han gick ur bilen för att ta reda på varför de fanns där. Han har inte försökt öppna bagageluckan eller dragit i denna. Han var inte framme vid luckan. Om polismannen påstår detta har han misstagit sig. Misstaget kan ha berott på att polisen hade fått information att de personer som de letade efter hade gängtillhörighet samt var beväpnade och därför var polismännen stressade inför ingripandet. Bilderna på Ali Jafer med ett vapen som fanns i hans telefon är inte nytagna utan de togs år 2011 på förfrågan från en annan person. Vapnet på bilden är inte Ali Jafers.

I avgörandet har rådmannen Christina Brink samt nämndemännen
Gunnel Johansson, Stig-Arne Svalö och Karin Komet deltagit.

Helsingborgs tingsrätt dömer:

 • Ali Jafer 1991-02-04 Repslagaregatan 10 i Linköping till fängelse i hela 6 månader för grovt vapenbrott. I beslag tagen pistol och ammunition förklaras förverkade.
 • Mål nr B 3664-12

Ali Jafer dömdes den 17 januari 2008 av Linköpings tingsrätt för misshandel och påföljden bestämdes till ungdomstjänst. Därefter dömdes Ali Jafer den 31 maj 2010 av Stockholms tingsrätt för rån vid två tillfällen och försökt till rån till fängelse nio månader. Vidare dömde Göta hovrätt den 24 juni 2010 Ali Jafer för olaga hot till fängelse två. Påföljderna är till fullo verkställda. Tingsrätten anser att även Ali Jafers återfall i brott talar för fängelse. Det har inte framkommit något gällande Ali Jafers personliga förhållande som gör att det ändå finns tillräckliga skäl att bestämma påföljden till en icke frihetsberövande påföljd. Påföljden ska därför bestämmas till fängelse. Det finns inte skäl att vid straffmätningen frångå straffvärdet. Fängelsestraffets längd ska därför bestämmas till sex månader.

Försvarare Daniel Ross tillerkänns ersättning av allmänna medel med 31 948 kr. ”Kostnaden för försvaret ska du som skattebetalare stå för”.

 • Bajen666

  ”Landsförrädare”….finns inget annat ord för dessa människor i våra domstolar, och inte förglömma Journalisterna och politikerna…!

  SD 2014.

  • j_london

    Landsförrädare var ordet… av första graden. De skulle alla gå samma väg som man gjorde med landsförrädare, innan begreppet landsförrädare raderades ur den muslimsvenska vokabulären.

 • kokoo

  Som vanligt = den lille ligisten får stanna (inga problem att göra brott i Sverige)

 • Leikin

  Skall man inte börja rehabiliteringen av dessa kriminella med att göra som för ett femtontal år sedan då man skickade dom på fina seglatser i Karibien? Kanske skulle dom komma hem och vara socialt anpassade. Naiviteten i Sverige når nya höjder.