Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Affes: Invandrarna och brotten 5 – Våldtäkt


STATISTIK FRÅN AFFES Affes är så förträfflig med sin statistik så det går inte att låta bli att presentera den. I femte avsnittet visar Affes upp statistiken på våldtäkt.

Affes: ”Brå (Brottsförebyggande rådet) har gjort två stora undersökningar angående våldtäkt och invandrare. Den första blev offentlig, men den andra gömdes undan. Myndigheter och politiker vet hur det ligger till. Men allmänheten ska inte få veta.”

Vilka begår våldtäkterna?

I Brå-rapporten från 1996 redovisas överrepresentationen bland invandrare för olika brottstyper uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. Enligt Brå är datamaterialet för bland annat våldtäkt för tunt (sid. 61):

Vad gäller mord, dråp, våldtäkt, övriga sexualbrott, rån och bostadsinbrott är värdena för brottsparticipation för små för att det skall gå att dra slutsatser från dem.

Våldtäktssiffrorna under åren 1985-1989 var på en helt annan nivå än idag. Fördelat på enskilda länder blir materialet ännu tunnare. Det går att dra vissa slutsatser, men för att dra några säkra slutsatser behövs mer data.

Nästan tio år senare 2005 kommer den uppföljande rapporten. Istället för mer data så att vi kan börja dra slutsatser får vi det här beskedet (sid. 44):

I Brå:s förra studie gjordes ganska detaljerade analyser av de utrikes föddas och “invandrarnas barns” överrepresentation för varje brottstyp uppdelat på vilka länder/geografiska områden personerna kom från. Brå har denna gång bedömt att en så detaljerad analys inte är meningsfull.

Full översyn på: Affes

 • Bajen666

  Enligt trollen innan idag så är detta inte sant….Affe bara ljuger och förvanskar fakta, det har ju inte stått nåt i Aftonlögnen…!!!!

  Får oxå be Swecon om ursäkt för mina utbrott i en annan tråd idag..ska inte upprepas..!

  SD 2014.

  • http://swedenconfidential.info/ Kapten_Krok

   Ursäkten godtas…

   • 530729

    Likadan ursäkt här för mitt utbrott i samma tråd… men det hettade plötsligt till som det kan göra när två tankevärldar möts! Kände mig bara tvungen att gå i närkamp! Kan dock inte som bajen666 lova att det inte ska upprepas… men om det gör det, lovar jag att återigen be om ursäkt!

    västeråsaren

 • SM811

  Bra Affe att det kommer fram vilka som begår de flesta brotten i Sverige. Sju(k)klövern ,PK och miljökommunisterna på nyhetsförmedlingen TV har nu något att bita i. Självklart kan ni inte skriva sanningen för då visar det på vilka lögnhalsar ni är och SD får rätt som vanligt.

 • Oberst

  Detta mörkas även på wikipedia av AFA/Expo-användaren ”Dnm”, se http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Brottslighet_i_Sverige&action=history

  • http://avpixlat.info/ Morningstar

   Går det inte att bli av med dessa vänsterextremister som härjar på Wikipedia? Kanske nåt för SweCon att ta tag i? Föredrar faktiskt den engelska versionen då den verkar mindre infiltrerad än den svenska men ibland kan ämnet vara så specifikt svenskt att man inte har nåt val. 

 • http://www.facebook.com/ragnar.jellback Ragnar Jellback

  Förträfflig statistik,som till skillnad från slaskmedia,presenterar kalla fakta utan mummel och diverse vinklingar,rakt och enkelt! Då är det trovärdigt !

 • Josef Landström

  Det som tyvärr ofta ”glöms bort” och som även fastslås i Brås rapport (2005_17 Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet) är att 95% av alla personer som är utrikes födda faktiskt INTE misstänks för brott!!!
  -
  Denna statistik som av ”Affe” läggs fram som faktiskt statistik för 2011 är enbart uppskattningar, baserade på statistik från 1985-1989 samt 1997-2001. (Läs det finstilta och nedtonade under rubrikerna.) Så det är absolut inte aktuella, fastställda data för 2011, så som rubrikerna försöker göra gällande! I rapporten som ”Affe” anger som källa kan man läsa: ”Den brottsperiod som belyses är femårsperioden 1997–2001, det vill säga tolv år efter den period som Brå studerade förra gången (1985–1989).”
  -
  Det är även mycket intressant att läsa Brås analys till varför det finns en viss överrepresentation till att personer med invandrarbakgrund i vissa fall riskerar att begå vissa brott. Dom slår bl.a fast på sidan 13 i rapporten att: ”Utbredda fördomar om invandrargrupper bidrar enligt flera forskare till att myndigheter och olika institutioner ibland utsätter invandrargrupper för en strukturell negativ särbehandling”.
  -
  Dessutom så kan man inte bara se till personers ursprung utan man måste även ta in faktorer som klass och kön i det hela. Brå slår även fast detta i avsnittet ”Överrisker efter standardisering medavseende på vissa demografiska variabler” som börjar på sidan 39 i rapporten. I inledningen till det avsnittet skriver man: ”Det finns ett grundläggande problem med den jämförelse mellan grupper med svensk respektive utländsk bakgrund som hittills gjorts. De redovisade siffrorna talar visserligen om hur mycket vanligare det är att grupper som inte är födda i Sverige av två svenska föräldrar är misstänkta för brott under åren 1997-2001 jämfört med dem som är födda i Sverige av två svenska föräldrar. Men dessa olika grupper i befolkningen har lite olika samman- sättning med avseende på till exempel kön, ålder, boende, utbildning och inkomst, det vill säga demografiska faktorer som samvarierar med registrerad brottslighet. Det innebär att deras risk för att vara misstänkta för brott kan variera av skäl som inte hänger ihop med deras utländska bakgrund utan beror på att grupperna varierar när det till exempel gäller ålders- och könsfördelning. Om så är fallet blir ju de siffror som hittills redovisats lite missvisande.”-Slutsats: Att bara se till härkomst ger en starkt missvisande bild av dom problem som finns och att skylla brottsligheten på invandringen/invandrare/flyktingar bidrar enbart till att öka dom splittringar och det utanförskap som finns i samhället. Splittringar och utanförskap som är den grundläggande orsaken stora delar av den brottslighet ni kritiserar! Att bekämpa dom grundläggande orsakerna är det enda sättet att komma fram till en hållbar lösning!