Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Hovrätten skärper marginellt för tonåringars misshandel


MENINGSLÖST VÅLD I februari 2012 kom två 17-åringar och en 15-åring i bråk med en man på en buss i Jönköping. En av 17-åringarna, Samuel Gjekic, drog ut mannen från bussen så att han föll och slog i bakhuvudet. Offret kom att bli halvsittande på marken. 

Gjekic sparkade därefter honom på axeln eller ryggen. Detsamma gjorde Hugo Svensson Cederholm 15 år. Den andre 17-åringen, Martin Lilja, utdelade en kraftig spark som träffade i ansiktet. Mannen klagade över smärta i bakhuvudet. Mannen föll då återigen bakåt, slog i bakhuvudet och förlorade medvetandet. Ett kvinnligt vittne berättar att när hon kom ut från varuhuset A6 såg hon att en pojke tog sats och sparkade en man mycket hårt. Mannen svimmade direkt och var inte kontaktbar på 20 minuter.

Mannen blödde från bakhuvudet. Av misshandeln fick offret bland annat en blödning i hjärnan och brott på skallbenet och underkäken. Genom vittnena DS och AA:s tydliga utpekande av Hugo Svensson Cederholm är det klarlagt att denne utdelade minst en spark som träffade offret på axeln eller ryggen.

Kort därefter utdelade Martin Lilja en kraftig spark som träffade mannenn i ansiktet. Mannen föll återigen bakåt och slog i bakhuvudet samt kippade efter andan och svimmade.

Det är vidare utrett att de tilltalade härigenom förorsakat mannen de skador som åklagaren gjort gällande och de ska därmed dömas för misshandel(!). Tingsrätten dömde pojkarna för misshandel av normalgraden.

Påföljden för de två 17-åringarna bestämdes till det enormt stränga straffet ungdomstjänst i 70 timmar respektive 65 timmar och för 15-åringen till ungdomsvård och ungdomstjänst i 20 timmar.

Överklagades till Göta Hovrätt

Hovrätten anser att pojkarna solidariserat sig med varandras handlande genom att utdela varsin spark. Bedömningen blir att de handlat tillsammans och i samförstånd.

När det gäller brottets svårighetsgrad konstaterar rätten att mannens skador varit allvarliga, om än inte livshotande. Av rättsintyget framgår dock att det närmast är ett utslag av slumpen om ett handlöst fall bakåt med åtföljande skallfraktur och hjärnskada kommer att ge upphov till livshotande tillstånd eller ej. 

Hovrätten påpekar att det således legat utanför gärningsmännens kontroll att skadorna inte blev livshotande. Den sista spark som utdelades bedömer hovrätten var livsfarlig.

Försvarslös och skadad

Den anser också att pojkarna visat särskild hänsynslöshet och råhet genom att de i numerärt överläge misshandlade mannen sedan han hamnat på marken, försvarslös och uppenbarligen med skadat huvud. Hovrätten anser att brottet ska rubriceras som grovt.

För grov misshandel är stadgat fängelse, lägst ett och högst sex år. Straffvärdet för den aktuella gärningen överstiger fängelse ett år.

Hovrättsdom: De tre pojkarnas misshandel av en man i Jönköping bedöms som grovt brott. En av flera sparkar var livsfarlig. Pojkarna har också visat särskild hänsynslöshet och råhet. Ungdomstjänsten för 17-åringarna höjs till 130 timmar vardera och för 15-åringens del blir det 55 timmar.Hovrätten, som sänker skadeståndet, finner att skadestånd ska utgå med skäliga 20 000 kr för kränkning och 5 000 kr för sveda och värk och förpliktar Samuel Gjekic att solidariskt med Martin Lilja och Hugo Svensson Cederholm till offret utge 25 000 kr. Tingsrätten utdömde 30 000 kr i skadestånd. En ”kränkt” muslim eller zigenare får normalt 60 000 kr i DO-skadestånd för att de får förbetala bensin på en Statoil-mack.Ingen av ligisterna förekommer i belastningsregistret sedan tidigare.

Göta Hovrätt dömde i saken:

 • SAMUEL Salko Gjekic, 941212-013*, Kyllevägen 32, Sandhem. Från misshandel till Grov misshandel till ungdomstjänst från 70 timmar till 130 timmar.
 • Advokatkostnader: Mats Aronson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 25 606 kr + 12 953 kr (Hovrätten). Anders Tolke tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 075 kr + 14 310 kr (Hovrätten).
 • MARTIN Joakim Lilja, 950113-397*, Stallgatan l A, Mullsjö. Från misshandel till Grov misshandel till ungdomstjänst från 65 timmar till 130 timmar.
 • Advokatkostnader: Elisabeth Nygren tlllerkänns ersättning av allmänna medel med 22 130 kr + 18 075 kr (Hovrätten).
 • HUGO Maximiliam Svensson Cederholm, 961003-007*, Norrahammarsvägen 109, Lgh 1001, Jönköping. Från misshandel till Grov misshandel till ungdomsvård och ungdomstjänst från 20 timmar till 55 timmar.
 • Advokatkostnader: Marcus Johansson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 22 469 kr + 15 063 kr (Hovrätten).
 • Mål nr TR B 910-12 och HR B 1943-12 Dom kan mailas.
Märkligt att 15-åringen ska betala lägre skadestånd än de andra, men ska betala full kostnad för advokaten.
 • Ombud: Målsägandebiträde: Advokaten Anders Tolke, Jönköping
 • Försvarare: 1. Advokat Mats Aronson, Jönköping, 2. Advokat Elisabeth Nygren, Jönköping, 3. Advokat Marcus Johansson, Jönköping
 • Åklagare: Kammaråklagare Magnus Feldth, Åklagarkammaren i Jönköping
 • Domare/Beslutsfattare: Hovrättslagmannen Jan Carrick, hovrättsrådet Björn Karlsson, tf. hovrättsassessorn Gustav Friman, referent

 • nilsanders

  dom tre ligisterna är snart ute i samma ärenden igen… dom som tjänar mest på sådana här fall är Advokaterna…

 • ledsenfarmor

  UNGDOMSTJÄNST??
  Vad får de mer? Skadestånd, för förstörda skor?

 • YOTHI_TARZAN

  Ni undrar varför får ingen ungdomsfängelse – jag svarar – skulle någon få 4 månader så kostar det staten 600 000 kr

 • Oberst

  De här straffen var väl i strängaste laget? Det handlar ju om baaaaaaaarn!