Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Knarksmugglande somalier från Norge med italienskt pass slapp utvisning från Sverige


khat-tuggareLATA SOMALIER JOBBAR BRA MED KAT En person ringde in till polisen och anmälde att en förare körde underligt på länsväg 166. Enligt anmälaren vinglade fordonet och körde stundtals över på fel sida av vägen.

En sökning på fordonets registreringsnummer avslöjade att fordonets ägare är hemmahörande i Angered och återfinns i polisens register misstänkt för narkotika­ och smugglingsbrott. Musxafe Aden Ali har erkänt att han i en personbil transporterat kat med avsikt att föra ut nämnda narkotika från Sverige till Norge i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Somliern hade även italienskt främlingspass, italienskt körkort och 16 SIM-kort på sig.

Somaliern har invänt att hans uppsåt endast omfattat att transportera tio säckar kat, motsvarande 120 kg, och att han således ej haft vetskap om att bilen varit lastad med 338,2 kg kat.

När Musxafe Aden Ali stoppades hittades en stor mängd kvitton i hans kläder, främst bensinkvitton och kvitton från Öresundsbron. I hans kläder hittades vidare bl.a. fem mobiltelefoner, fem bankkort med olika namn, fem färjebiljetter och sexton SIM -kort. Han hade även ett italienskt främlingspass och ett italienskt körkort på sig.

Sistnämnda handlingar har undersökts för att utröna deras äkthet. Resultatet av undersökningen talar i extremt stark grad för att handlingarna inte är äkta. Ändå åtalas och döms inte somaliern för urkundsförfalskning, bedrägeri eller bidragsbrott.

Och så den vanliga snyftaren från lögnarna:

”Musxafe Aden Ali har uppgett i huvudsak foljande. Hanlämnade Somalia 1992 och uppehöll sig därefter bland annat i Libyen innan han flydde till Italien där han blev beviljad uppehållstillstånd. 2003 anlände han till Norge och har, med undantag för ett par korta avbrott, upphållit sig där sedan dess. Han fick i april 2004 avslag på sin ansökan om asyl i Norge. Han sökte därefter asyl i Sverige men fick åtelvända till Norge efter att Migrationsverket i Sverige fått en träff på hans fingeravhyck under handläggningen av asylansökan. Efter hans återkomst till Norge forsämrades hans situation drastiskt och han var hemlös en period.

Han har även behandlats på psykiatrisk klinik i Norge och har vid ett par tillfållen forsökt ta livet av sig. Hans mor i Somalia dog i maj i år. Det var hon som försö1jde hans barn och syskon i Somalia. När hon dog blev han tvungen att snabbt skaffa pengar for att skicka ner till sin familj, vilket foranledde honom att begå den gärning han idag står åtalad for. Han har fomtom fm och fem barn i Sornalia även en f.d. fm i Köpenhamn som han har ett barn tillsammans, samt en annan fm i Oslo som han har två gemensamma barn med. Han är dock mest orolig för barnen och syskonen i Somalia som efter moderns bortgång inte har någon som försö1jer dem.”

Musxafe Aden Ali har uppgett att han i Norge tidigare dömts for likartad narkotikabefattning, i motsvarande mängder, till ett straff på 75 dagars fängelse, som han avtjänat. Någon personutredning om somaliern har inte(!) inhämtats av domstolen i Sverige. Mycket märkligt då han kan vara efterlyst i Italien.

Den vakna åklagaren Magnus Haglund skrev ”Jag yrkar att Musxafe Aden Ali utvisas ur riket och förbjuds att återvända hit.”

Musxafe Aden Ali har motsatt sig utvisning. Musxafe Aden Ali har uppgett att han kommer från Mogadishu, som hör till den del av Somalia som hätjas av strider och oroligheter. Han har uppgett att han kommer att dödas om han skulle åtetvända dit. Ren lögn som vanligt.

Tingsrättens dom: ”Yrkandet om utvisning ogillas.”

 • Mustafe Aden Ali, 710208, Häresgata 23, Oslo, Norge. Medborgare i Somalia. Tolkbehov på somaliska. Till fängelse 1,5 år för grov vårdslöshet i trafik, narkotikabrott och försök till narkotikasmuggling. Lars Solvik tillerkänns ersättning av allmänna medel med 51 533 kr.
 • Mål nr B 2555-12 Domen kan läsas här.

 • BirgittaSvenne

  Det här är aningen humoristiskt, italienarna förpassar eländet utanför sina gränser så snabbt det bara går. I vilket skick, det kan ni bara gissa. Oftast hamnar de på sjukhus i närliggande länder.

 • j_london

  Så går det till i loppcirkuslandet Sverige. I det land där den afrikanske loppcirukdirektörens barnbanrs barnbarn Fredrik är statsminister…

  • http://avpixlat.info/ Morningstar

   Och det är vi som är lopporna som cirkusdirektören dompterar.

 • kokoo

  Musxafe Ali är en perfekt berikare. Enligt Alliansen han måste få stanna och bli försörjd av Sveriges skattebetalare resten av sitt liv. Vi har innom några år ca.200.000 av denna sort i vårt land.Länge leve Alliansen och deras invandrar politik.

 • 585961

  Ja i Sverige verkar vi ta hand om alla muslimskithögar som ingen annat land vill befatta sig med och snart kommer väl resten av familjen  hit också för att leva rikt på vår bekostnad, det bli alldeles säkert SD 2014 för mig och Reinfelt och C/O kan dra så långt pepparn växer kanske ända till  somalia

 • Oxis

  Jag blir så trött. Han hör hemma i Somalia.

 • Pingback: Smugglare fast med 431 kilo av somaliedrogen kat « Sweden Confidential