Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Jack London: ”Den som tiger, samtycker…”


KRÖNIKA Så brukar det heta: den som tiger samtycker! Precis som man i muslim- och besserwisserlandet Sverige brukar anklaga den tyska befolkningen för på 1930- och 1940-talen… ”Man teg och samtyckte!” 

Fast då var det en annan -ism som med hot, våld, terror och död lade Tyskland under sig, förödmjukade och våldtog stora delar av övriga Europa. Då hette den ideologiska pesten nationalsocialism. I dag heter den epidemiska farsoten islamism.

I likhet med nazism en utpräglad vålds- och mördarideologi, vilande på samma expansiva och intoleranta fundament. Med motsvarande brist på respekt för demokrati och människoliv. Och vars näring stavas: hat och förakt. Riktat mot den kristna världen med dess kultur, livsstil och moraliska värderingar.

Islamismens erövrings- och plundringståg (i skydd av förfalskad religion…) rycker på bred front fram i Västeuropa, Storbritannien samt på Skandinaviska halvön. Stormtrupper i egenskap av självmordsbombare, terrorister och samhällsvandaler har redan banat vägen för ockupationsarmén.

I Baltikum och östra Europa är man mycket kallsinnig och släpper knappt några muslimer över sina gränser. Varför…? Jo, det är inte mer än tjugo år sedan man här frigjorde sig från en annan mördar-ism. Kommunismen… vilande på samma människofientliga fundament som nazism och islamism. Och man har sannolikt inga intentioner att gå ur askan in i elden!

Demografisk krigföring

Historien upprepar sig. Scenariot ser likadant ut, dock med hänsyn till den allmänna utvecklingen där vi befinner oss 2012.

Jag talar om morernas invasion i början av 700-talet och om osmanerna på 1500-talet; fast dessa båda islampräglade attacker på vår civilisation var inte på långa vägar så framgångsrika som denna tredje invasion vi upplever i dag. Det ser faktiskt ut att bli tredje gången gillt!

Med hjälp av infiltration, samhällsterror, terrorism, lögn och bedrägeri understött av demografisk krigföring, har man nått mycket långt in i samhällsstrukturerna och är på många håll på god väg att ta över kontrollen.

Det ena landet i Europa efter det andra erövras och tvingas underkasta sig ännu en -ism. Islamism. Stad efter stad faller i händerna på muslimerna och det islamistiska våldet. Bostäder, bilar och hela kvarter sätts i brand, affärer plundras, allmän egendom vandaliseras och stadsdelar fylls av skräck och förvandlas till ”no go areas”. Med andra ord: social kaos.

Islamismens varumärke karaktäriseras av hot, våld, död och socialpolitisk instabilitet framkallat genom samhällsterrorism, provokation och intolerans, vilket leder till raserandet av sociala strukturer. Samtidigt finns ett uttalat förakt för vår civilisations demokrati och rättsväsende. Det är dessa destruktiva ingredienser som vi dagligen konfronteras med, enligt devisen: härska genom att söndra och skapa oreda.

Mönstret känns igen från hela Västeuropa, där muslimerna vunnit terräng och etablerat sig. Förorter, städer och zoner blir till kopior och sociala spegelbilder av miljöerna i de muslimska länderna.

Polis, räddningstjänst och övrig samhällsservice, och den kristna befolkningen möts av förnedring och våld: stenar, knivar, skjutvapen, bomber, raketer och våldtäkt. Västeuropa är under attack, och befinner sig sedan flera år i ett lågintensivt (ensidigt) krig med islam, på flera fronter. Var finns ländernas respektive försvarsmakt?

På en väsentlig punkt skiljer sig alltså historien åt: de invaderade länderna bjuder inget motstånd. Spridda politiska motståndsgrupper försöker mobilisera. Dess defensiva insatser är dock lika verkningslösa som kraftlösa. Under tiden flyttar islam oavbrutet fram positionerna, med hjälp av Allah och det demografiska vapnet, i skydd av ”mänskliga rättigheter”, ”religionsfrihet”, ”allas lika värde” och en rad FN-konventioner. I Sverige dessutom understött av DO.

Ingen fattar någonting… Och ingen reagerar. Har befolkningen drabbats av en permanent black out, eller vad är det frågan om?

Ismoské i Jukkasjärvi

Människorna har efter en knapp generation redan glömt… att demokratin ständigt måste försvaras, om man inte vill förlora den. Det är mycket tveksamt om USA skulle ställa upp för att rädda den gamla världens sköra demokratier en tredje gång… Man har förresten nog av sin egen islamisering.

Nej, Europa får skylla sig skälvt och måste på egen hand ordna upp det förestående sammanbrottet. Efter att likgiltigt bara stått och tittat på, medan islamismen tilläts bomba sig in i de Västeuropeiska parlamenten. Fast man kommer inte undan kollapsen: som lär infinna sig antingen genom ett blodigt krig, eller att man på allvar kapitulerar villkorslöst inför islam.

Västeuropas regeringar uppträder kusligt passivt. Befolkningen flyr. I går judar, medan i dag alla kristna måste passa sig.

Moskéer (sambandscentraler/ideologiska centrum) växer på ockuperad mark upp likt svampar ur jorden. I Sverige skall man, i den sanna underkastelsens anda, klädsamt nog till och med bygga en ismoské i anslutning till det världsberömda ishotellet i Jukkasjärvi!

Ismoskén är planerad inför nästa vinter, och skall uppföras i närheten av iskyrkan. Idén till detta ytterligare steg i islamiseringen av Sverige, kläcktes av Mahmoud Aldebe, tidigare ordförande i Sveriges Muslimska Förbund. Förberedelserna pågår för fullt och bidrag har sökts från EU.

 Margaret Thatcher klok politiker

Följande uttalande fälldes av Storbritanniens förre premiärminister Margaret Thatcher under en intervju med en svensk journalist, med anledning av Sveriges neutralitet:

- Om alla länder varit neutrala under andra världskriget, hade Tyskland (nazismen) segrat!

Islam är ingen religion i traditionell bemärkelse. Utan en våldsideologi med social destabilisering, marginalisering och segregation på agendan, och som präglar det dagliga livet i hela den muslimska världen. Kaosartade miljöer är ett perfekt incitament för islamismen… som då lätt tar över kontrollen, och behåller den.

Västeuropas uppbyggda och organiserade socialpolitiska infrastruktur överutnyttjas och överbelastas, missbrukas, splittras och söndras inifrån. Inte minst genom alla nya regler, påbud och krav från muslimerna.

Oförmöget att fungera som det en gång var tänkt, slutar det med kollaps. Parallellt sker negativ politisk infiltration. En nedbrytande och upplösande process av hela samhällen, genomförbar till följd av toleranta och konstitutionellt demokratiska system – vars akilleshäl är att in extenso inbjuda till missbruk och kränkning av demokratiska värderingar och rättigheter. Islamismen är islams politiska instrument och dödligt destruktiva spjutspets.

Ett apatiskt Sverige

Det är skrämmande hur enkelt en odemokratisk våldsideologi obesvärad (med religionsfrihet som kamouflage…) medges exploatera demokratiska samhällen, för att infiltrera och etablera sig och sprida sitt ideologiska gift. Islamismen utnyttjar effektivt demokratins svagheter. Taktiken för islams övertagande är mycket komplex. Dock utan fastställt datum… i stället sker det successivt!

Hela konceptet med inspiration från en arabisk sagobok från 600-talet, vilken medges allt större inflytande i vårt samhälle. En bok, med vars hjälp islam och dess islamistiska företrädare – styrda av globala ambitioner med universella perspektiv – tillsammans med inhemska kollaboratörer och medlöpare vill tvinga ett apatiskt Sverige och ett förlamat och socialpolitiskt viljelöst Västeuropa, tillbaka till århundraden före den mörka, oupplysta medeltiden.

Det alltmer avkristnade Sverige, med sin kristna befolkning, befinner sig i en utomordentligt allvarlig situation. Fast det politiskt korrekta (ryggradslösa) etablissemanget vägrar (läs: vågar inte) medge detta, samtidigt som svenska folket totalt manipulerats och förts bakom ljuset.

Den kristna världen är islams fiende. Befolkad av otrogna hundar, vilka det i enlighet med Koranen är fullt legitimt att slå ihjäl! Kvinnorna i de ockuperade länderna blir ofta kränkta och skändade en masse; en kvinna är bara värd hälften så mycket som en man enligt den islamistiska världsbilden… Är det bara en tillfällighet att muslimtäta Sverige har världens näst högsta antal anmälda våldtäkter, efter Lesotho i Afrika?

Begreppen islam, muslimer och islamism framkallar panik och rädsla bland folket. Ingen vågar opponera sig eller säga emot. Man sänker blicken och vänder bort sina huvuden. Ingen ser någonting. Ingen hör något. Ingen vill ens försöka förstå vad som håller på att hända. Bland politikerna i de ockuperade länderna, tillsammans med dess massmedia, (särskilt i Sverige) är beröringsskräcken total.

Historisk tragedi

Om någon offentligt i ord eller text, skulle uttrycka sig kritiskt om muslimer/islam… utbryter genast neurotisk hysteri i de politiskt korrekta leden. På ett i hög grad obehagligt sätt har man låtit sig skrämmas till tystnad med hot om våld och vedergällning. Vilket sedan utvecklats till en tävling, där man på ett genant och infantilt sätt, försöker överträffa varandra i vem som kan leverera flest politiskt korrekta respektive redaktionella superlativer (floskler) kring islam med dess mordinspirerade ideologi, martyrskap och dödsdyrkan. Medan pilgrimsresor, ramadan och andra islamistiska spektakel, brukar röna stor uppmärksamhet i svensk massmedia. Är det inte sådant som kallas för: oanständigt krypande och fjäskande?

Detta groteska fenomen tycks genomsyra alla myndigheter, institutioner och administrationer över hela landet.

Det svenska samhällets eftergifter är en historisk tragedi utan dess like, och är på väg att kosta Sverige både dess frihet, identitet och demokratiska konstitution. Samt dess ekonomi, då Sverige tycks ha kommit att fungera som världens största socialbyrå för muslimer.

Till följd av massmedias oanständiga döljande av fakta, kollaborativa och okritiska policy, självcensur och politiska korruption i allmänhet, undanhålls människorna i landet information om verkligheten. Man går helt miste om den samlade bilden, om hur allvarlig situationen egentligen är.

Angiveri och dödsstraff

Allt fler räds för att öppet kritisera islam. Det finns ögon och öron överallt. Följden kan bli ödesdiger; det finns flera ruskiga exempel. Och det kommer att bli ännu värre. Detta är bara början!

Ju längre islamiseringen fortskrider, desto större inflytande genom infiltration av islamister på alla samhällsplan. Inom snar framtid finns man på allt högre poster, inom alla sektorer. I landets regering finns redan flera islamister. Samt i press, radio och TV. En redan kvävd massmedia, kommer att tystna helt.

Den dagen media styrs och kontrolleras av muslimska/islamistiska producenter, ansvariga utgivare, chefredaktörer, redaktionschefer, ledarskribenter och redaktörer för pressens demokratiska forum (insändar- och debattsidor) – ja, då är det totalt kört för den redaktionella tryck-, press- och yttrandefriheten i landet.

Detta kommer muslimer lojala sin ideologi och Koranen att se till. De som fortfarande vågar producera redaktionellt material som riktar kritik mot islam, kommer att spåras upp och straffas hårt. Sannolikt till och med dödas. Angiveriet kommer att drivas till sin spets, i likhet med vad vi känner från andra ism-diktaturer, som hämtat näring från vålds- och mördarideologier. 

I globaliseringens (islamiseringens) tid, då Saudiarabien öppnar banker, köper upp företag och etablerar sig över hela Europa och samtidigt pumpar in massor med pengar i en lång rad olika verksamheter och projekt (inte minst moskébyggen och koranskolor), vore det infantilt att tro att man dessutom inte önskar skaffa sig inflytande i mediavärlden! Det finns dem som hävdar att detta redan är verklighet… genom diskret hyrda ombud.

Betyder vårt kristnade land inte mer för oss? Eller våra barn och barnbarn… Önskar vi verkligen lämna över detta brutala arv till dem vi älskar och tycker om…?

Varför lät ni det ske…?

Vill vi ogenerat att kommande generationer av vårt eget kött och blod skall vakna till böneutroparens ylande från minareten bakom ICA-affären? Vill vi verkligen att landets domstolar börjar döma efter sharialagar medan våldet och hatet mot de otrogna eskalerar? Vill vi utan invändningar att det nya herrefolket i allt skarpare tonläge bestämmer dagordningen? Vill vi uppriktigt att den etniska befolkningen i accelererande takt skall närma sig demografiskt underläge! Vill vi på allvar att arabiska skall bli andraspråk i Sverige – vilket faktiskt redan är verklighet på flera platser? Vill vi dessutom acceptera att äta halalslaktat kött?

Händer inget genomgripande, ligger detta inte alls i någon avlägsen framtid… Våra barns och barnbarns dom kommer inte att bli nådig: man kommer att förbanna oss intill tidens ände – som den fega och rädda, och undfallande och egoistiska generationen.

Samtidigt som man kommer att ställa samma anklagande frågor… som så ofta ställts, och fortfarande hörs, i skuggan av vad som skedde i Europa för en knapp mansålder sedan:

Varför blundade ni? Varför teg ni? Varför lät ni det ske? Varför reagerade ingen? Varför gjorde ingen något?

 Jack London

 • SM811

  Det verkar som 3:e världskriget rycker allt närmare. Inga civiliserade länder kan acceptera förtryckarreligionen islam. Måtte världens länder som ännu har demokrati vakna och förpassa islam till de islamska länderna.

  • http://3kronor.wordpress.com flumnisse

   så är det..
   när väl islam drar igång sitt maskineri blir det omvälvande, vi är redan infiltrerade av en arme innanför våra gränser som kommer göra allt för att söndra innefrån, det possitiva är att vi kan glömma allt vad ekonomi och kriser handlar om även rasism, främlinghat, islamofobier då fienden tydligt visar vem den är, och de länder som vill behålla sin demokrati och frihet tvingas att sluta sej samman för att kunna bekämpa islam..
   globalisternas agenda är inte genomförbar så länge det finns en konkurrent om världsherravälde, (kanske är det de som ligger bakom upptrappningen) hur som helst så bör vi göra oss av med de värsta islamisterna och förespråkare för islam, skicka ut de innan det är försent, vi har varit förskonade ifrån gapande islamister ifrån 4islam/4sharia rörelsen i sverige jag tror det beror på att de fått som de vill utan större protester från ursprungsinnevånarna.. moskebidrag, föreningsbidrag osv men de kommer krypa fram från sina gömmor när det blir bistrare tider och ekonomin påverkar deras bidrag framtiden ser inte ljus ut…

 • BirgittaSvenne

  Det är tyst i Sverige såvida det inte råder koncensus,debatter värda namnet är sällsynta om de överhuvudtaget existerar. Vi är ett folk ”från vaggan till graven”, där samhället tog hand om, eget ansvar prioriterades sällan. Det är starkt av dig att orka sammanfatta det overkliga som nu sker, tack. Instämmer definitivt i att vi måste agera och reagera för kommande generationer.

 • Orregyllensnorre

  Politiker och mediafolk som skapat den rosa elefanten, och ropar rasist efter allt och alla BÄR HUVUDANSVARET, glöm aldrig det ! 

 • Deems

  Vi är inte tysta vi är massor som protesterar. Hoppas bara att det inte är försent.
  Nästa val kommer att bli avgörande för Svensk framtid.

 • Un4Gvn

  Ja, du har nog tyvärr rätt…“Supreme excellence consists in breaking the enemy’s resistance without fighting!/Sun Tzu”

 • http://3kronor.wordpress.com flumnisse

  tackar och bugar inför en tanke som jag fullständigt sympatiserar med..

  saudi donerar inga pengar till ett moskebygge om inte det godkänns av komunen/staten så vi har oss själva (nation) att skylla på när det gäller många moskeer som ploppat upp på svensk mark.
  det är sånt här vi behöver kunnigt folk till, jurister som kan sätta käppar i hjulet och stoppa finansieringen, vi behöver även söka upp de personer som godkänt/svarat saudiaraberna och offentligt hänga ut de och förklara för de okunniga att denna person har pga av sin okunnighet sett till att ytterligare en moske har kunnat byggas på svensk mark..

  kan de finnansiera moskebyggen för 60tal miljoner tycker jag att de kan prioritera sina landsmän/muslimer som lever här på bidrag och avlasta svenska skattebetalare från bördan, men den tanken är ingen lösning på den kommande konflikten imellan muslimer och kristna, med tanke på saudi och sveriges deal med saudi om en vapenfabrik,, avtalet måste rivas upp omedelbart.

  ser med fasa enfaldiga människor visa skuldkänsla och utrycka sej till försvar, tycka synd om osv mänskliga rättigheter bla bla,, det man måste förstå att våra värderingar om mänskliga rättigheter, demokrati osv inte betyder samma sak när muslimer, OIC, cair, pratar om rättigheter, demokrati mm, det dom pratar om är de rättigheter som ryms/omfattas inom sharia, det är ganska enkelt egentligen en muslim är troende/underkastad annars är hen ingen muslim sen att det finns olika grenar inom islam som visar sin tro genom olika ”beteenden” spelar ingen roll de har samma gud samma koran samma lagar att rätta sej efter och givetvis samma mål att sprida islam över hela världen på olika sätt beroende på vilken ”art” av islam de bekänner sej till.

  strategierna de använder är ingen hemlighet och har funnits att studera i över tusen år, det är metoderna som ändrar spelreglerna eller anpassas efter omständigheterna.
  erövring med svärdet, med våld, sätta skräck, injaga fruktan, våldta osv är klassiskt och fortgår än i dag även i västvärlden, nu när de börjar bli många vågar de bli allt djärvare och visar sitt riktiga tryne och vilka värderingar de står för och vill införa i sitt område…
  att sprida kunskap om islam är ett prioriterat arbete om vi skall kunna stoppa denna farsot som invaderat vårt samhälle..

  tänker på handelsministern när hon blev ifrågasatt om demonstrationen hon deltog i av kent ekeroth (givetvis så svarade hon undfallande) hon var tydlig med att hon hade shiamuslimer (ni vet de som piskar sej) som vänner hon umgicks med och att de inte ville ha en islamisk stat precis som om hon ville urskulda sej, nu vet de som är pålästa att shia (iran, syrien mm) inte kommer så bra överens med ex sunni (de dödar varandra när de kommer åt) och att de är en av de grupper som är mest förstående/accepterar ex kristna grupper men även shia terroriserar världen (hezbollah) och det är fullt möjligt med samarbete mot en gemensam fiende (väst).
  geografiskt sett så anser sej norra mellanöstern inte vara araber och det existerar en viss rasism gentemot araber..

  det är främst whahabister, salafister som driver på alltså saudiarabiska ursprung, varför försöka redogöra om skillnader inom islam, är det någon som bryr sej, poängen är ändå att de är muslimer allihop och har samma ”mål” även de ”tysta” muslimerna ger sitt stöd/underkastelse till islam..
  så länge de inte protesterar emot vidrigheter som begås i islams namn måste vi räkna med att de är muslimer och underkastar sej islam och sin klans värderingar och inte accepterar våra värderingar och lagar, de finns de som i tanken inte är muslimer men pga av klanen/familjen håller sej kvar vid medeltida kulturer/traditioner (islam) alltså de bryter inte cirkeln av kulturella yttringar som inte hör hemma i ett modernt samhälle utan envisas med att föra klanens tradition vidare som strider emot moderna värderingar, det finns lämpligare platser att leva på om man vill leva under islams styre än svensk mark, islam/sharia har ett eget ”system” som tar hand om de som inte kan förtjäna sitt uppehälle utan måste leva på andra.
  islam är ingen religion utan är en totalitär ideologi som styr ditt liv in i minsta detalj..

  no surrender

  • Bengt Lundstrom

   Det mesta är nog genomgånget här och på andra bloggar. Det är meningslöst att vänta till valet 2014. Beslutande folkomröstningar måste till i stället då prat och skriverier inte leder till någon förändring. Det är handling som behövs. Vilka som är de skyldiga till laglösheten vet vi.
   Vi ser hur allt förvärras dag för dag. Fakta saknas inte men mörkas. Men det går inte att hoppas på att ”någon annan” skall göra det som måste göras. Att bara svamla som vissa gör om ett inbördeskrig om 20 år är feghet och dumhet. Vad som snarast måste införas i landet är undantagstillstånd för att man därefter skall kunna börja driva ut alla utländska kriminella ur landet inkl. hela klaner. Att ha dem i svenska fängelser leder inte till några förändringar i deras mentalitet. Alternativet för en del oavsett etnisk bakgrund kan bli arbetsläger med järnhård disciplin. Bidragen skall i varje fall avtrappas och soppköer upprättas. Därefter tar man itu med att deportera islamisterna ifall man vill undvika att folk tar lagen i egna händer och urskillningslöst börjar döda oskyldiga. Och framförallt måste den allmänna värnplikten för etniska svenskar återinföras. / Finländare 

 • von mansson

  En mycket bra bild av vad som sker,och som på alla sätt måste motarbetas,om så enbart med kommentarer på fria bloggar..Ju fler av oss som engagerar sig,ju bättre för kommande generationer…för klockan pekar redan nu på två minuter i tolv !!

 • diskriminerad_svensk

  Globalisterna, FN, USA och EU vill förvandla våra europeiska nationalstater till mångkulturer. Det är en skrämmande tid vi går till mötes eftersom de hänsynslösa makthavare som styr över den politiska utvecklingen inte kommer att ge sig. De har bestämt sig för att slå sönder den etniska homogeniteten och förstöra våra länder.

  http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18519395

 • Hotel_Suecia

  Jack London skriver idag de mest läsvärda krönikorna på nätet om Sverige och Sveriges framtid. Med stor insikt och skärpa beskriver Jack i detalj, förklarar och argumenterar logiskt varför det ser ut som det gör och hur framtiden kommer gestalta sig om vi inte stoppar detta vansinne. Bakom varje krönika ligger enormt mycket arbete och research. Vi talar om år och åter år av analys, läsning och funderande innan du landar med sådan pondus i din beskrivning av det som idag sker i Sverige, som Jack L gör. Jag har hittills inte reagerat på ett enda fel, trots att dina krönikor är skarpa och inte viker undan. Oerhört imponerande.

  Det är krönikörer som Jack L, som kan förändra skeenden. Jag hoppas många får förmånen att läsa det Jack L. skriver.

  Tack!

  • j_london

    Tack så väldigt mycket för de berömmande orden. Uppskattas verkligen!

 • kirre

  Exakt, nazism och islamism går hand i hand. Under ww2 fanns det fyra stycken Waffen-SS divisioner i huvudsak värvad från forna Jugoslavien.

 • tenore36

  Fantastiskt sammanfattning av läget i absurdistan och västeuropa! Problemet är ju att hjulen snurrar på överallt, Svensson tror inte på våra varningar, förstår inte att islam är att jämföra med cancer. Märks liksom inte förrän det är försent. Men nog f-n märks araberna alltid!

 • Leikin

  De som idag inte står upp och säger sin mening om denna farliga, totalitära och intoleranta ideologi som islam är, kommer en dag att dömas lika hårt som nazismens medlöpare i Tyskland under det andra världskriget. Nu är tiden att protestera innan det är för sent!

 • Vendela

  Tack Jack för en ruskig men sann samtids-och framtidsskildring. Ja, varför ser
  inte människor det som utspelar sig mitt framför dem? Långt ifrån alla bor ju i
  etniskt vita reservat långt ifrån ghettona. En stor del av medborgarna är granne 
  med mångkultur stadsdelarna. Men med politiker och journalister som ligger 
  som ett lock över samtalet där de styr debatten eller snarare stryper den kommer
  sällan det politiskt inkorrekta upp till ytan. Men du finns här Jack som en 
  sanningens apostel..jag och många andra gör jobbet på golvet med spridning av
  info. Om det räcker ända fram till en återerövring av Sverige vet jag inte…