Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Skolinspektionen ger Rosengårdsskolan en uppsträckning för islam


ISLAM OCH PROBLEM Bloggen Muslimska friskolan avslöjar att den 5 juli, i pappersupplagan, sågar Skånska Dagbladet snilleskolan Rosengårdsskolan på sidorna A4 och A5. Initialt kommer kritiken från Skolinspektionen som under vårterminen 2012 besökt högstadiet två gånger. Rektor Lars Birgersson är avpolletterad och den nya rektorn är för närvarande på semester. Och artikeln finns alltså tyvärr inte på webben.

Rosengårdsskolan

Vidare skriver Bloggen Muslimska Friskolan att det mest intressantaste i rapporten är där Skolinspektionen kritiserar Rosengårds fattigaste stadsdel Herrgården för dess religiösa inflytande. Underförstått är det islam som menas då Herrgårdens fattiga befolkning till nästan uteslutande del utgörs av muslimer.

Sensmoralen blir så givetvis att Skolinspektionen menar att Rosengårdsskolans problem voro mindre om upptagningsområdet Herrgården bestod av färre muslimer, eller inga alls. Av Skolinspektionens rapport verkar det som om Rosengårdsskolans lärare vill befria eleverna från islam för att ersätta denna tro med demokrati:

”Under besöket på Rosengårdsskolan möter Skolinspektionen hos ledning och personal en vilja att förbereda eleverna för ett kommande liv i samhället utanför stadsdelen. Flera intervjuade lärare förmedlar en bild av Rosengårdsskolans upptagningsområde som en isolerad och sluten miljö, avskild från resten av samhället, en bild som tycks utgöra fonden för deras pedagogiska och fostrande ambitioner så som de framträder i intervjuerna.

I ambitionerna synes ingå vad som kan beskrivas som att frigöra eleverna från den miljö som kvarteret Herrgården utgör. Som exempel på inslag i denna miljö lyfter intervjuade lärare bland annat vad de menar är de religiöst präglade normer och värderingar som råder där. I intervju beskriver lärare sig som de enda representanterna för samhället utanför Herrgården och säger sig försöka vara goda förebilder och ”en demokratisk utpost.”

Skolinspektionens rapport efter kvalitetsgranskning av skolornas arbete med demokrati och värdegrund vid Rosengårdsskolan 7 – 9 i Malmö kommun 20 juni 2012:

Skolinspektionens beslut om Rosengårdsskolans högstadium 20 juni 2012:

muslimskafriskolan

  • BannlysHedersmord

    Islam är som herpes eller HIV, när man väl drabbas av det så kan man inte skaka av sig det.

  • 585961

    Ja islam är en sjukdom för idioter