Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Spelbutiksinnehavare hade vapen och sprängföremål i butiken


MÅNGKULTUR BERIKAR 41-årige Farzad Binaie, som ägde spelbutiken, Kronetorps Tobak och Spel i Malmö, skulle i butiken ha innehaft bland annat en halvautomatisk pistol med tillhörande patroner samt en krutstubin, en rörbomb, pentylstubin och en sprängkapsel.

Farzad Binaie erkände vapenbrott av normalgraden samt medgav att sprängföremålen funnits i hans butik. Farzad Binaie hävdade att han köpt pistolen i skyddssyfte efter att han blivit hotad och hans butik rånad.

Vad gäller sprängföremålen hävdade Farzad Binaie att de placerats utanför hans butik och i källarförrådet för att skrämma honom. Tingsrätten finner angående vapenbrottet att Farzad invändning inte påverkar bedömningen, och att åtalet är styrkt.

Gällande åtalet om brandfarliga och explosiva varor uttalar tingsrätten att det framgår att föremålen lämnats till Farzad av okända personer och att han sedan behållit dem. Mot bakgrund av detta anser tingsrätten att Farzad vart fall av grov oaktsamhet gjort sig skyldig till brott enligt åtalet, och att det är styrkt.

Farzad Binaie har uppgett följande i rätten:
”Farzad äger och driver en spelbutik sedan cirka tio år tillbaka. År 2005 var det ett rån i butiken. Det har också varit två inbrott. I maj 2008 var det inbrott i butiken. En ruta var krossad och man hade stulit varor och pengar och förstört i butiken. I augusti 2008 försökte två män skjuta Farzad. De slog honom i huvudet och kastade honom genom en glasruta. De lämnade honom medvetslös men stal ingenting från affären.

År 2009 inträffade en bilbrand utanför butiken. Han hade blivit hotad tidigare av personer som ville ta över hans butik. Han visste att det var killar som skjuter, gangstrar. Farzad fick en fråga om han ville köpa en pistol för 3 000 kr. Det var i slutet av 2008 eller början av 2009. Han stoppade pistolen i en påse och gömde den i en papperskorg som inte används. Han har inte provskjutit pistolen. Den har legat där sedan han köpte den. När han köpte den frågade han om den hade använts vid något brott och fick svaret att det hade den inte.

Han har blivit skjuten två gånger, en gång i benet och en gång vid revbenen. Han hade skyddsväst på sig och klarade sig. Farzad köpte pistolen mot bättre vetande, för att skydda sig eller för att hämnas. Han köpte pistolen av helt okända personer. De kom in i hans affär och frågade om han ville köpa olika grejer, bland annat pistolen. Farzad satt i affären varje natt för att bevaka den. De ringde hela tiden till Farzad och sade ”du ska få”. De jagade honom på vägen till och från affären. Under lång tid hade han hot varje dag.

Den information som Farzad fick av dem som han vågade berätta för var att polisen inte kunde skydda honom i längden. Farzad Binaie hade två skyddsvästar, en i storlek small och en large. Farzad hade skyddsväst på sig under sina vanliga kläder när han arbetade. Det hölster som tagits i beslag var inte till den riktiga pistolen och inte heller till pistolattrappen. Han har fått hölstret som gåva. Han samlar på olika saker. Han köpte pistolattrappen 2001 eller 2002.

Farzad har erkänt brottet förutom i fråga om 27 kodeintabletter och uppgett att dessa tillhör hans hustru, som fått dem på recept. Han har medgett det särskilda yrkandet utom såvitt gäller nämnda 27 kodeintabletter. Det amfetamin som tagits i beslag har i analys befunnits ha en halt om elva procent. Beträffande den cannabis som tagits i beslag har Farzad uppgett att omkring 15 gram är cannabis medan resten är hampa med en halt om cirka 4 procent. Vidare har han uppgett att det opium som tagits i beslag från honom i själva verket är aska efter opium, som han rökte för flera år sedan.”

Malmö tingsrätt dömer:

  • Farzad Binaie 1971-01-25 Kronetorpsgatan 31 i Malmö, till fängelse i 10 månader för grovt vapenbrott, brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, dopningsbrott och narkotikabrott. Farzad Binaie dömdes av tingsrätten den 7 februari 2012 för narkotikabrott, ringa narkotikabrott, brott mot vapenlagen och dopningsbrott till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar.

Bo Larsson tillerkänns ersättning av allmänna medel med 59 209 kr. Kostnaden för försvaret ska stanna på staten. Farzad Binaie ska till staten betala tillbaka kostnaderna för blodanalys på 650 kr.

  • Mål nr B 4343-12

Noterbart:
Butiken är idag skriven på hans fru.

  • BannlysHedersmord

    I början av artikeln så såg det ut som att han bara ville försvara sig från andra mohammedanska babianer men längst ner i artikeln så såg jag att han får skylla sig själv.

    Kodeintabletter, amfetamin, hampa. cannabis och opium – sysslar man med detta så får man skylla sig själv ifall knarkköparna inte är så ofarliga.

  • xbenedictx

    Hade han ingen revolver, för dem som kanske ville spela rysk roulette, med sig själva eller med någon annan?