Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Invandrarpappa med 7 barn får straffskärpning för barnmisshandel


KULTURBERIKNING 34-årige Aljbert Baruti från Skultuna och hans fru som tillsammans har sju barn i åldrarna fyra till 13 år åtalades för att under en lång tid ha slagit, knuffat och sparkat barnen, ofta med tillhyggen. Slagen hade oftast utdelats i samband med att barnen gjort något som föräldrarna inte samtyckte till. Aljbert Baruti hade dessutom vid flera tillfällen tvingat tre av barnen att gå ner i källaren och stanna där med stängd dörr och släckt lyse.

Pappan hade tidigare dömts för misshandel av sin fru och barnen hade omhändertagits med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Föräldrarna åtalades för grov fridskränkning. Tingsrätten konstaterade att barnen börjat berätta om sina upplevelser en lång tid efter att de familjehemsplacerats. Föräldrarna nekade till alla gärningar och barnens uppgifter var knapphändiga. Pappan dömdes för ett fall av misshandel mot tre av barnen till fängelse i två månader. Åtalet beträffande mamman ogillades i sin helhet.

Hovrätten ändrar nu tingsrättens dom och dömer pappan för misshandel avseende ytterligare tre av de 16 åtalspunkterna till fängelse i sex månader.

Ur domen
Aljbert Baruti och frugan var under den i åtalet angivna tiden gifta och bodde tillsammans med sina barn i en villa i Hallstahammar. De lever numera separerade. Aljbert Baruti driver sedan cirka sju år egen verksamhet i Hallstahammar och frugan har varit hemma med barnen. Det senaste året har Aljbert Baruti varit sjukskriven och inte kunnat arbeta.

Barnen och mamman placerades i jourfamiljehem i Avesta. I dom den 26 oktober 2009 förordnade länsrätten i Västmanlands län att barnen skulle beredas vård enligt l och 2 §§ LVU. Den 24 november avvek mamman tillsammans med barnen från familjehemmet och åkte hem till bostaden i Hallstahammar. Sedan polis tillkallats återfördes barnen till jourhemmet och annat familjehem. Senare under hösten placerades barnen på olika familjehem.

Aljbert Baruti dömdes senast den 23 september 2009 för bl. a misshandel och olaga hot till skyddstillsyn med samhällstjänst 180 timmar, med ett alternativstraff om fängelse nio månader. Dessförinnan dömdes han den 14 oktober 2008 för olaga hot till böter.

Varjagers blogg 2008 Bilskrot-VD från Balkan hotade döda läkare

Svea Hovrätt dömer:

  • Aljbert Baruti 1977-08-15 Vallonvägen 11 Skultuna, till fängelse i sex månader för misshandel.
  • Mål nr B 6795-11

  • http://avpixlat.info/ Morningstar

    Från vilket avskrädesland kommer denne Aljbert ifrån månne?