Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Det skulle ni ha tänkt på lite tidigare


EFTERKLOKT Norra Skåne informerar om att en ny statlig utredning vill förändra systemet. Ett brott är ett brott oavsett vem som begår gärningen. Ser man det ur den brottsdrabbades perspektiv handlar det om en trivial självklarhet. Blir du svårt misshandlad, kanske lemlästad för livet, är du alltid ett brottsoffer, inte föremål för en felbehandling inom vården oavsett gärningsmannens psykiska hälsa. I Sverige har vi valt att skilja brottslingen som begår en straffbar handling från en person som icke är psykiskt tillräknelig.

Den ena får gå in i fängelset för att avtjäna sitt straff, oftast tidsbestämt, den andre hamnar inom den rättspsykiatriska vården där inlåsningen inte i förväg är förutbestämd. Tillfrisknar den psykiskt sjuke så slipper den gå direkt ut genom sjukhusgrinden in genom fängelseporten. Sannolikt har det lett till att en del brottslingar lyckats manipulera systemet och bli klassade som psykiskt sjuka för att därmed få ett snabbspår ut i frihet.

Nu vill en ny statlig utredning förändra systemet. Den som inte är psykiskt tillräknelig skall inte dömas till påföljden rättpsykiatrisk vård. Däremot skall personen kunna bli föremål för särskilda skyddsåtgärder. När det gäller brott och straff är fokus alltför mycket på brottslingen, dessutom utifrån en rätt överslätande attityd, medan offrets situation hamnar i skymundan.

Det enda rimliga är att bedöma själva gärningen och straffa den lika oavsett vem som begår den. Sedan bör påföljden bli fängelse för den tillräknelige och vård med inlåsning för den otillräknelige. I de fall personen vid brottets gärning är psykiskt otillräknelig tillfrisknar bör denne överföras till en vanlig kriminalvårdsanstalt. Från brottsoffrets synpunkt är det den högst rimliga ordningen som samhället bör bejaka.

Med en sådan enkel och principiellt hållbar linje finns det inga fördelar för den som begår ett brott oavsett psykisk status. Det är dessutom lika självklart som att grov berusning på alkohol eller andra droger inte skall vara någon förmildrande omständighet. Detta borde väl de tänkt på för 25 år sedan. Och att höja strafflängderna, och hårdare behandling. Ett straff ska vara ett straff.

NSK

Kl 17.10

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100003671236643 Torgny Sund

  Brott begångna under psykos, eller droger, gör ingen skillnad för den drabbade. Den vill – och ska ha – upprättelse och slippa möta den skyldige i sin framtida vardag.

 • http://www.facebook.com/CarlJohan83 Carl Johan

  Psykiskt sjuka som begår grova brott som mord eller våldtäkt. Borde hamna i fängelse, men få rätt till träffa psykolog och få vård samt mediciner där. Fängelser är lika mycket ett straff för folk som begår brott, som ett skydd att skilja dom farligaste individerna från resten av samhället.

  Har man en hund som biter ihjäl alla andra hundar den ser, då får man antigen avliva den, eller hålla den separerad permanent från andra hundar.

 • http://demokratbloggen.blogspot.se/ Demokratbloggen

  Det här har det ältats om i flera decennier utan att det blivit någon ändring, så man kan inte vara säker på att det ändras nu heller med tanke på all inavel som finns här i Sverige nu.