Namninsamling mot böneutrop

Namninsamling mot böneutrop

Populära artiklar

Prenumerera

Prenumerera

Senaste Kommentarer

Flest kommentarer

Äldre inlägg

Kategorier

Beatrice Ask – Ingen ökad brottslighet senaste decennierna (Updated 00.40)


RIKSDAGEN Konsten att uppbära hög lön, ha ett fett fallskärmsavtal och se till att pensionen är tryggad utan att göra ett dyft. Det låter som ett drömliv, men det är inte alla som har det så. Ett av undan- tagen heter Beatrice Ask, en kollaboratör av stora mått, som inte bryr sig, eller gör ett skvatt för att förbättra Sverige och likt en envis åsna vägrar att inse problemen som har stockat sig sedan länge. Justitieministern vägrar hjälpa till.

Justiteminister Beatrice Ask anser att det är mycket viktigare att hänga ut MISSTÄNKTA sexköpare, än att ta upp problemen i Sverige med den stadigt eskalerande kriminaliteten bland invandrare, som tragiskt nog nu för tiden går ända ner i åldrarna 9-10 år. Beatrice Ask vill hellre sätta dit de misstänkta sexköparna genom att skicka ut lila kuvert till de misstänkta sexköparnas familjer. Märk väl misstänkta, inte dömda. Läs här och här.

Vi kan genom Beatrice Asks (M) skriftliga svar, här nedan, på Thoralf Alfssons (SD), skriftliga frågor utläsa klart och tydligt Justitieministerns inställning till den eskalerande brottsligheten som massinvandringen bevisligen innebär för Sverige. Politik handlar om prioriteringar som Jimmie Åkesson sa i kammaren förra året till Hägglund. Detsamma kan vi säga till femtekolonnaren och f.d. hårfrisörskan Ask idag.

Thoralf Alfsson (SD) frågar:

Skriftlig fråga 2011/12:266 den 20 december. Fråga 2011/12:266 Nytt uppdrag till Brå av Thoralf Alfsson (SD) till statsrådet Erik Ullenhag (FP)

Med anledning av att regeringen den 19 december presenterade en ny webbsida med rubriken ”Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter” vill jag ställa en fråga.

I det som regeringen kallar myt 8 kommer en hel rad påståenden som säger sig grundas på statistik från Brå. Jag vill härmed framhålla att den rapport som regeringen hänvisar till kom 2005 och bygger på statistik från 1997–2001. Med andra ord är uppgifterna 10–15 år gamla och därmed ej aktuella.

För att få adekvata uppgifter är det nu hög tid att regeringen ger Brå i uppdrag att utföra en ny studie som grundar sig på den senaste statistiken inom brottsområdet då det är av stor vikt för trovärdigheten oavsett om myt 8 är en myt eller en sanning. Är statsrådet beredd att verka för att en ny studie utförs angående brott bland svenskar och invandrare?

Inkom: 2011-12-20 Överlämnad till Justitieminister Beatrice Ask (M).
Fördröjt svar: 2011-12-22 Besvarad: 2012-01-09

Beatrice Ask (M) svarar:

Svar på skriftlig fråga 2011/12:266 den 9 januari Svar på fråga 2011/12:266 Nytt uppdrag till Brå Justitieminister Beatrice Ask

Thoralf Alfsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att det utförs en ny studie som belyser brottsligheten bland personer som är födda i Sverige respektive personer som har invandrat till Sverige. Alfsson påpekar att de senaste uppgifterna från Brottsförebyggande rådet (Brå) avser perioden 1997–2001 och därmed inte är aktuella längre.

Eftersom avsaknad av fakta om brottslighet bland personer som invandrat till Sverige kan bidra till att myter skapas och befästs finns det ett värde i faktabaserad kunskap på området. Under de senaste decennierna har frågan belysts i omgångar av Statistiska centralbyrån (SCB) och Brå och även inom den akademiska forskningen.

Sammantaget kan konstateras att förekomsten av personer med utländsk bakgrund i brottsregistren är relativt stabil mellan olika studier och över tid. Trots stora samhällsförändringar och olika metoder för att belysa frågan är slutsatserna genomgående i stort desamma under flera decennier.

Senast i början av 2011 publicerades en forskningsrapport vid Stockholms universitet som avser data från 2005 och som bekräftar de tidigare stabila resultaten på området. De upprepade studierna om brottslighet bland personer med utländsk bakgrund ger inte några skäl att anta att förhållandena skulle ha förändrats på något avgörande sätt under senare år. Jag ser i nuläget inget skäl att särskilt prioritera en ny studie.

Inkom: 2011-12-20 Överlämnad till Justitieminister Beatrice Ask (M).
Fördröjt svar: 2011-12-22 Besvarad: 2012-01-09

Thoralf Alfsson (SD) frågar igen:

Skriftlig fråga 2011/12:267 den 20 december Fråga 2011/12:267 Statistik om intagna i fängelse av Thoralf Alfsson (SD) till justitieminister Beatrice Ask (M)

Med anledning av att regeringen den 19 december presenterade en ny webbsida med rubriken ”Vanliga nätmyter om invandrare och minoriteter” vill jag ställa en fråga. I det som regeringen kallar myt 8 tas kriminalitet bland invandrare upp.

För att alla skall kunna få en bättre uppfattning om hur det i verkligheten ser ut och för att kunna ”avliva” myt 8 krävs dock bättre statistik och att den görs offentlig. När det gäller intagna i våra fängelser för Kriminalvården statistik över bland annat medborgarskap.

Här anser jag dock att det finns stora brister då intagna med flera medborgarskap statistikförs som svenska medborgare, om ett av medborgarskapet är svenskt. Det bör därför i framtiden finnas tre grupper i kriminalvårdens statistik i stället för två.

• Intagna med enbart svenska medborgare.
• Intagna med enbart utländska medborgare.
• Intagna med svenskt och annat/andra medborgarskap.

Är justitieministern beredd att verka för att en sådan förändring sker för att skapa en mer adekvat information om situationen inom kriminalvården?

Inkom: 2011-12-20
Fördröjt svar: 2011-12-21
Besvarad: 2012-01-09

Beatrice Ask (M) svarar:

Svar på skriftlig fråga 2011/12:267 den 9 januari Svar på fråga 2011/12:267 Statistik om intagna i fängelse Justitieminister Beatrice Ask

Thoralf Alfsson har frågat mig om jag är beredd att verka för att kriminalvården i sin statistik särredovisar intagna i fängelse med svenskt och annat eller andra medborgarskap för att skapa en mer adekvat information om situationen inom kriminalvården.

I Kriminalvårdens regleringsbrev för budgetåret 2012 har regeringen beslutat att kriminalvården ska redovisa bland annat de åtgärder som vidtagits för att säkerställa att den information och statistik som görs tillgänglig håller en hög kvalitet.

Kriminalvården redovisar i dag statistik över antalet intagna som har svenskt respektive inte har svenskt medborgarskap. Svenska medborgare åtnjuter samma rättigheter och skyldigheter oavsett eventuella ytterligare medborgarskap. Jag ser således inget behov av att kriminalvården särredovisar personer som har flera medborgarskap.

Inkom: 2011-12-20
Fördröjt svar: 2011-12-21
Besvarad: 2012-01-09

Är det inte en skam och skandal av en Justiteminister att avhandla två så viktiga frågor med svaret: ”JAG ser således inget behov….” Det är väl inte Asks personliga uppfattning om saken som ska styra. Det är väl för tusan vad som är bäst för landet och dess befolkning. Kan Ullenhag beställa dyra meningslösa studier, så kan Ask beställa en studie som verkligen är nödvändig, om inte annat för att slå ihjäl ”myten”.

Riksdagen

Update: För att ge syltryggen Ask lite kött på benen om hur många lila kuvert hon på en höft kommer få slicka igen och skicka ut, kan hon titta på denna statistiken:

Så många har dömts för sexköp:

•1999: 10
•2000: 29
•2001: 38
•2002: 37
•2003: 72
•2004: 48
•2005: 93
•2006: 108
•2007: 85
•2009: 69

Samtliga dömdes till böter.
Källa: BRÅ

Våldtäktsstatistik för dömda fall:

Då kritiker har avfärdat resultaten från BRÅ:s rapporter med argu- menten att de inte säger någonting om den nuvarande verkligheten eftersom de dels har ett antal år på nacken, dels bara utgår från anmälda och inte dömda gärningsmän, valde Sverigedemokraterna att begära ut samtliga tingsrättsdomar där stämningsansökningar inkommit och dom avkunnats under 2009, där offren var vuxna och där domslutet var våldtäkt. Resultatet från vår sammanställning bekräftar mönstret både från BRÅ:s rapporter och från liknande studier som gjorts i bland annat Norge och Frankrike.

I Norge har undersökningar pekat på att samtliga överfallsvåldtäkter i huvudstaden Oslo begåtts av utomeuropeiska invandrare, men att överrepresentationen varierar kraftigt mellan olika invandrargrupper och att invandrare från Afrika och Mellanöstern står för den största överrepresentationen. En studie kring det ökande antalet grupp- våldtäkter i Frankrike utförd av Dr. Patrice Huerre, psykiatriker vid appellationsdomstolen i Paris, visade att 52 procent av förövarna kom från Maghreb-länderna/Nordafrika och 20 procent från Afrika söder om Sahara.

Gruppen utrikes födda utgjorde förra året 14 procent av Sveriges befolkning. De granskade våldtäktsdomarna från 2009 visar på en överrepresentation genom att så stor andel som 48 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. (Detta innebär en ökning jämfört uppgifterna från 200511, vilket skulle kunna peka på att fenomenet är tilltagande.) Inom kategorin grov våldtäkt var siffran så hög som 64 procent. Det har i den här studien inte varit möjligt att utreda situationen beträffande andra generationens invandrare, men baserat på proportionerna i BRÅ:s rapporter samt en studie av våld- täktsmännens efternamn görs bedömningen att cirka två tredjedelar av samtliga våldtäkter i Sverige begås av första och andra generationens invandrare.

2009 – Totala antalet tingsrättsdomar med domslut våldtäkt eller grov våldtäkt var 114 st

Kuriosa:

Beatrice Ask är en gammal hårfrisörska, men det finns fler typer som henne.

Socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (M)
Sjuksköterska

Näringsminister Maud Olofsson (C)
Saknar utbildning förutom grundskola.

Folkhälsominister Maria Larsson (KD)
Mellanstadielärare

Handelsminister Ewa Björling (M)
Tandläkare – är en gedigen utbildning i sig, men handelsminister är ju ett helt annat område.

Wanja Lundby Wedin (LO-ordföranden)
Kom inte in på gymnasiet, studerade senare till undersköterska.

Margareta Winberg (S)
Folkskolelärare

Mona ”Toblerone” Sahlin (S)
Samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet.
Enligt rykte, älskare åt Palme.

Kapten_Krok ☺ -Kl 23.10-

  • http://www.facebook.com/profile.php?id=100000714115152 Sven Olsen

    En gång damfrisörska – alltid damfrisörska.

  • http://swedenconfidential.wordpress.com S.C.

    Inget ont om politiker med en bakgrund inom olika yrken. Men statistik bör tas fram av statistiker, inte hårfrisörskor.

  • Pingback: Ökar brotten i Sverige – eller inte? Glasklart svar « Sweden Confidential